SAĞLIK BAKANLIĞINCA EĞT. VE ARŞ. HASTANELERİNE KLİNİK ŞEFLERİ ATAMA İLANI - İş Başvurusu - Personel Alımı - İş İlanları - Kariyer

24 Haziran 2008

SAĞLIK BAKANLIĞINCA EĞT. VE ARŞ. HASTANELERİNE KLİNİK ŞEFLERİ ATAMA İLANI

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Profesör ve Doçentlerden Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı atanacaktır.
Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Profesör ve Doçentlerden Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı atanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerine profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı atanacaktır.

İlgili uzmanlık dalında profesör veya doçentlik unvanı almış olanlar, Bakanlığımız web sitesinde ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.

Müracaat eden adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitimci niteliklerini değerlendirmek üzere Bakanlığımızca, ilgili uzmanlık alanlarında üç profesör veya klinik şefi tespit edilecek ve tespit edilen profesör veya klinik şefleri adaylar hakkındaki mütalaalarını, öncelik sıralaması yaparak ayrı ayrı Bakanlığımıza bildireceklerdir. Atamalar bu mütalaalara göre yapılacaktır.

Müracaat edecek adaylar;

* Müracaat edeceği branşta uzman olmak ve profesör veya doçentlik unvanına sahip bulunmak,

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımak,

* Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak,

* Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde atanabilecek durumda bulunmak,

* Görevini yapmasına engel hali bulunmamak,

şartlarını taşıyacaklardır.

İlan edilen kadrolara müracaatlar son ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mesai günlerinde (09.00-18.00 saatleri arasında) yapılacaktır. Kadroların ilanı Türkiye genelinde yayın yapan yüksek tirajlı iki gazetede 11-12.06.2008 tarihlerinde yapılacağından, müracaat süresi son ilan tarihi olan 12.06.2008 tarihinden itibaren 15 gün olarak dikkate alınmalıdır.

Müracaat tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müracaatlar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Prof. Dr.Nusret Fişek Caddesi No: 41 06434 Yenişehir/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır.

Müracaat şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde belirtilen kadrolardan sadece birine;

- Müracaat ettiği kadro ve hastane adını belirten bir dilekçe ekinde,

- Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir 4 takım dosya,

- Profesör veya Doçentlik belgesinin tasdikli sureti,

- Uzmanlık belgesinin tasdikli sureti,

ile birlikte müracaat edebileceklerdir.

Not : Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir dosyalar APS kutusunda ambalajlı olarak teslim edilecektir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

GÜNCEL İŞ İLANLARI VE İŞ BAŞVURU FORMLARININ HER GÜN MAİL ADRESİNİZE ÜCRETSİZ GELMESİ İÇİN KAYDINIZI YAPIN