Tav iş başvurusu yap - İş Başvurusu - Personel Alımı - İş İlanları - Kariyer

11 Ocak 2010

Tav iş başvurusu yap

Tav iş başvurusu yapmak için aşağıdaki bağlantımızı kullanabilirsin Türk havayolları iş başvurusu gibi tav havalimanları iş başvurusu yapabilirsiniz.
İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı; böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür. Bu doğrultuda, var olan ve potansiyel insan kaynakları gereksinimlerini tümüyle karşılayacak yapısal ve kurumsal seçenekler oluşturarak Grup yönetimine destek verir.

Tav iş başvurusu için
tıklayınız

 
Temel İlkeler:

• Organizasyonel yapılar TAV holdingin stratejik planlama süreçleri ve iş gereksinimlerine paralel olarak oluşturulur ve tekrar gözden geçirilir, insan kaynakları ihtiyaçları tanımlanır ve iş gücü yönetimi planlanır.
• Bireysel ve kurumsal performansın, grubun tüm aktivitelerinde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi temel bir unsurdur. Tüm üst yönetimin ve çalışanların değer ve fark yaratan iletişim ağları açık bir ortam oluşturması ve büyütmesi beklenmektedir.
• Kalitesi yüksek ve ölçülebilir süreçlerin ve yönetiminin ürünleri ve hizmetleri, yüksek müşteri memnuniyeti (iç ve dış), süreç verimliliği ve bütünleşmesi temel yönetim prensipleridir.
• İş mükemmelliği ve sürekli başarıya sistemlerin ve süreçlerin ölçülebilir parametreler doğrultusunda birbirleriyle entegre olmaları yoluyla ulaşılır.
• Ana felsefe kurumsal ve bireysel performansın değerlendirilmesi ve yönetilmesidir. Çalışanların verilen sorumlulukları yerine getirmedeki başarıları, yetkinlikleri, işlerine olan katkıları, ve kurumsal başarıları baz alınarak değerlendirilirler. Yüksek performans ayrıştırılır ve belirli uygulamalar çerçevesinde ödüllendirilir.
• Seçme ve yerleştirme süreci eşit koşullar prensip alınarak gerçekleştirilir. Yerel ve uluslararası kaynaklardan bulunan en uygun aday pozisyona yerleştirilir.
• Tüm çalışanların bilgi birikimini, becerilerini ve yetkinliklerini kuvvetlendirmeleri beklenmektedir. Şirket, gelişimin bireysel bir girişim olduğunu düşünür, gerekli kaynakları sağlar ve kişileri destekler.
• Pozisyonların ücretlendirmesi iş tanımı, sorumluluklar, gerekli nitelikler ve Pazar değerleri göz önüne alınarak belirlenir.
• Tüm çalışanlar kurumsal yönetim prensiplerini kabul ederler. Bu pransipler insan itibarına ve işine saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiğidir.

Bu ilan isbasvurusu.org sitesinden yayınlanmıştır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN