Colins iş başvurusu yapmak - İş Başvurusu - Personel Alımı - İş İlanları - Kariyer

16 Mart 2010

Colins iş başvurusu yapmak

 Flaş bir haberle yeni mağazalar açacağını duyuran eroğlu holdinge bağlı colins mağazalarında çalışmak isteyen arkadaşlar colins iş başvurusunun yanında loft iş başvurusuda yapabilmekte. eroğlu holding iş başvurusu yaparak hem colinse hemde lofta iş başvurusu yapabilirsiniz. colins iş başvurusu aşağıda.

colins iş başvurusu burada
Global etkinlik için Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımını benimsiyoruz

İnsan kaynakları yönetimi; şirketin stratejilerini hayata geçirecek insanların çağdaş prensiplerle donatılıp yönlendirilmesi disiplini olması nedeniyle, şirketlerin kalıcı başarısı için çok önemli bir fonksiyondur. Şirketin, gelecek planlarına hayat veren bir parçasıdır.
Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak bizler, grubumuzun belirlediği vizyona ulaşabilmesi için mevcut insan gücümüze her alanda gerekli desteği sağlamaktayız. Amacımız; kaliteli insan kaynağını bulmak, geliştirmek, ödüllendirmek ve en verimli şekilde, yasalar ve uluslararası kabul görmüş etik ilkeler çerçevesinde çalışmalarını temin etmektir. Kurumumuzun ana stratejileri
çerçevesinde insan kaynakları stratejisini oluşturarak, sosyal sorumluluk çerçevesinde profesyonel hizmetler sunmaktayız. Doğru ve hızlı çözümler üreterek, kurumsal geleceğimizi biçimlendirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Eroğlu Holding olarak ilk kuruluşumuzdan bu yana en güçlü ilkelerimizden birisi, insana saygıyı temel almak olmuştur. Öyle ki bu ilke misyonumuzun da özünü oluşturmuştur. Özellikle kurumun hızlı gelişme dönemleri olan 1995'ten sonra ve yeniden yapılanmanın yapıldığı 1997'den bu yana başta yönetim kurulu olmak üzere her vizyondaki personel ve yöneticilere sürekli ve sistemli eğitimlerin yanında çeşitli kişisel gelişim programları da gerçekleştirilmiştir. Kurum içinde ve dışında çeşitli programlar dahilinde yapılan eğitim ve geliştirme programları ile sadece çalışanlarımız değil, onların aileleri de ihmal edilmemektedir.

Insan kaynakları uygulamaları, uluslararası kabul görmesi nedeniyle çok önemlidir. Gelecekteki planların bir parçasıdır. Küresel ekonomi, genci geçerli standartları gerekli kıldığından var olmaya ve sürekli gelişmeye devam edecektir ve gelecekte iş yapmanın ön şartı haline gelecektir. Insan kaynakları yönetimi, AB sürecinde hazırlanan yenı iş kanunu ve iş güvencesi hükümlerı uygulamalarında firmalara önemlı avantajlar sağlamaktadır.
Global ekonominin en önemli 20 aktörü arasında yer alan ülkemizin, bu aktörler arasındaki etkinliğinin daha da artırılmasının yolunun; ülkemız şırketlerinin global arenadaki etkinliklerinin organize bir şekılde arttırılmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu nederıle, Eroğlu Holding insan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak, grubumuzun dünya çapındakı tüm ınsan kaynakları faaliyetlerinin merkezle koordineli hareket etmesine özel önem vermekteyiz. Yurt içinde geliştirdiğimiz politika ve uygulamalarını, yurt dışındaki lokasyonlarda, yerel kültürel farklılıkları dikkate alarak yaptığımız güncellemelerle uygulamaya koymaktayız. Hedefimiz, Eroğlu Holding'in yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetleri arasında koordinasyon sağlayıp, daha büyük bir sinerjinin açığa çıkmasını sağlamaktır.

Eroğlu Holding'in uluslararası başarısı için insan kaynakları stratejimizi, yerel ve global gelişmeler ışığında sürekli güncelliyoruz. Başlattığımız bu çalışmalara, değişik uluslara mensup tüm çalışanlarımızın verdiği gücü de katarak, daha yaşanılır bir dünya için gayret gösteriyoruz.
colins iş başvurusu
loft iş başvurusu
eroğlu holding iş başvurusu


Bu ilan isbasvurusu.org sitesinden yayınlanmıştır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN