AVEA Personel Alımı

Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber şirketimizin kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalıdır.

Şirketimize yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek değerlendiririz. Seçme Süreci İlana yapılmış olan başvurular arasından kriterlerimize uyan adaylarımız için seçme ve değerlendirme süreci başlatılır. Adaylara öncelikle e-posta aracılığıyla online kişilik envanteri gönderilir. Bu envanter, adayların yetenekleri ve ilgi alanları ile ilgili bilgi edinmek amacıyla uygulanır. Değerlendirme sonrasında bu veriler adaylarla da paylaşılır. Bu envantere ek olarak işe uygunluğu belirleyen farklı değerlendirme araçları da kullanırız. Bu araçlar görevin gerekliliklerine göre belirlenmekte olup pozisyonlar için farklılık gösterebilir. Sayısal ve sözel becerileri ölçen yetenek testleri, rol oyunları, vaka çalışmaları ve sunumlar bu araçlar arasında yer alır. Mülakatlar yetkinlik ve değer bazlı olup ilgili fonksiyon yöneticisi ve İnsan Kaynakları sorumlusunun katılımı ile gerçekleştirilir. Kullanılacak değerlendirme araçları ile ilgili adaylarımız uygulama öncesinde bilgilendirilir. Son Adım: İş Teklifi Yapılan mülakatlar, kişilik envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları sonucunda olumlu bulunan adaylarımızın eğitim ve çalışma geçmişi ile ilgili referans araştırmaları yapılır. Tüm bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylarımızı tekrar davet ederek iş teklifi gerçekleştiririz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.