Cumhuriyet Üniversitesi 43 Sağlık Personeli Alımı İş Başvurusu

 Sivas Cumhuriyet üniversitesi toplamda 43 kişilik sağlık personeli alımı yapacaktır. Hemşire ve sağlık teknikeri kadroları için personel alımına hazırlanan üniversitenin şartları ve başvuru tarihlerine hemen aşağıda ulaşabilirsiniz. Hemşirelik için başvuracak olan adayların 4 yıllık eğitim veren fakülte ya da sağlık yüksekokullarının hemşirelik bölümünden mezun olma şartı aranmaktadır.Bir adet sağlık teknikeri için Odyometri veya Odiometri önlisans bölümlerinden birinden mezun olma şartı aranırken diğer sağlık teknikeri alımı için ise Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümlerinden birinden mezun olma ve ESWL (taş kırma) sertifikasına sahip olmak gibi şartlar aranmaktadır. Ayrıca alımlarda KPSS (B) grubu puanı sıralaması esas alınacaktır.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU KRİTERLERİ


1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
sivas-personel-alimi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 43 Personel Alacak

2- 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanları, önlisans mezunlarınında KPSSP93 puanları esas
alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

5- Hemşirelerde 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak,

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.