İSTANBUL BAHÇELİEVLER BLD. ZABITA MEMURU ALIMı

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinin 13.maddesinde Zabıta Memurluğuna atanma şartlarına göre aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen boş Zabıta Memuru kadrolarına en az Lise ve dengi Meslek Lisesi , 2 yıllık Yüksek okul veya ön lisans mezunu eleman alınacaktır.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA İLK DEFA "ZABITA MEMURU" OLARAK ATANACAKLARA AİT İLAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinin 13.maddesinde Zabıta Memurluğuna atanma şartlarına göre aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen boş Zabıta Memuru kadrolarına en az Lise ve dengi Meslek Lisesi , 2 yıllık Yüksek okul veya ön lisans mezunu eleman alınacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR:

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu

GİH Zabıta Memuru 9 9 E/K 2 yıllık Yüksek okul veya 2 yıllık önlisans mezunu

GİH Zabıta Memuru 10 1 E/K 2 yıllık Yüksek okul veya 2 yıllık önlisans mezunu


GİH Zabıta Memuru 1015 E/K Lise ve dengi meslek lisesi mezunu

TOPLAM :25 ADET ELEMAN ALINACAKTIR.

ADAYLARDA BAŞVURU ŞARTLARI: GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1-Türk vatandaşı olmak,

2-Sınavın yapıldığı tarih itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak ( 28.07.1983 tarihinde veya daha sonraki tarihte doğanlar),

3-Lise ve Dengi Meslek Liseleri, 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu veya 2 yıllık Ön Lisans Mezunu olmak

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli yada muaf olmak,

5-Tartılma ve Ölçülme aç karnına ,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1.67 m. Boyunda, kadınlarda en az 1.60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg.dan fazla fark olmamak.Boy ve kilo tespitleri kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.

6-Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca sakatlıkları bulunmamak,

7-Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubu kadrolar için 2004 veya 2006 sınavlarına girmiş ve KPSS P93 P94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.

9-Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 25 adet Zabıta Memuru boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak Zabıta Memuru adaylarının listesi Başkanlığımız internet (www.bahcelievler.bel.tr) sitesinden yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen sınava giriş belgesi gönderilecektir. Sınav başvuru belgelerinin sınav tarihinden en az 15 gün önce Belediyemize ulaşması şarttır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi, 07.07.2008 tarihinde başlayacak ve 10.07.2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde (Barbaros Cad. No:1 Bahçelievler/İSTANBUL) şahsen yapılacaktır. Posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1-Başvuru formu (Boş başvuru formu örneği Başkanlığımızdan temin edilecek veya www.bahcelievler.bel.tr adresinden indirilecektir)

2-KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

4-Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

5-2 adet yeni vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Bahçelievler Belediyesinde 28.07.2008 tarihinde saat 10.30 da Sözlü Sınav yapılacaktır.

SINAV KONULARI(MÜLAKAT):

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler İlgili Temel Mevzuattan oluşur.

DEĞERLENDİRME:

Başvuranlar arasından en yüksek adaydan başlamak üzere , ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınavı kazananlar internet sayfasından ve yazılı olarak adaylara bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İLANEN DUYURULUR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.