Malatya Kale Belediyesi İtfaiye Eri Alacak

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ MEMURU ALINACAKTIR

21.10. 2006 Tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile belediyemizde boş bulunan itfaiye Eri Memuru kadrolarına , 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

SINIF ÜNVANI KADRO DERECESİ KİŞİ SAYISI CİNSİYETİ TABAN PUANI EĞİTİM DURUMU

GİH İtfaiye Eri 11 5 E-K 55 Lise Ve Dengi Okul Mezunu

TOPLAM 5 KİŞİ

1. BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla,Erkeklerde en az 1.67 metre Kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik Hizmeti ile ilgisi olmamak.

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004 ve 2006 sınavlarına girmiş, en az 55 (Ellibeş) puan ve üzeri almış olmak.

9.Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi Başkanlığımız (www.kale.bel.tr) internet sitesinde ve belediye ilan tahtasında yayınlanacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 05/08/2008 tarihinde başlayacak ve 08/08/2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Kale Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Başvurusu kabul edilen sınava çağrılan adayların listesi 11.08.2008 tarihinde Belediyemiz hizmet binası girişinde bulunan ilan panosundan ve Başkanlığımız www.kale.bel.tr İnternet sitesinden duyurulacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.Sınava giriş belgeleri 12.08.2008-14.08.2008 tarihleri arasında Yazı işlerinden alınacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Kale Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

SINAV YERİ, SAATİ

Sınavlar sözlü olarak yapılacaktır. Sınav 18.08.2008 pazartesi günü, saat 10:00'da Kale Belediye Başkanlığı, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

f) Genel Kültür

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Sınavı kazananlar Belediyemiz Internet sayfasından ve yazılı olarak bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLANEN DUYRULUR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.