Gümrük müsteşarlığı eleman alımı ilanı

GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILIĞI VE AB UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere;

- 8 Gümrük Müfettiş Yardımcısı,

- 12 Stajyer Kontrolör, (5’i Gümrükler Genel Müdürlüğünde ve 7’si Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere)

- 25 Gümrük Uzman Yardımcısı,

(25 Gümrük Uzman Yardımcılığı’na başvuran adaylardan 1 Tekstil Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi ve 1 Kimya Mühendisi alınacaktır.)

- 5 AB Uzman Yardımcısı (Kadro karşılığı sözleşmeli) kadroları için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Sınava çok sayıda başvuru olması halinde, sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadroların her birinin 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılacak genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak. (Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adaylar için, bu fakülteler yanında, yukarıda belirtilen mühendislik dallarından veya diğer fakültelerin matematik veya istatistik bölümlerini bitirmiş olmak.)

c) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar girebilecektir.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü Stajyer Gümrük Kontrolörlüğü Giriş Sınavı için, yaş haddi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.)

ç) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

3 - Müfettiş Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2007 veya 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

b) Gümrük Müfettiş Yardımcılığı özyapı ve niteliklerine sahip bulunmak.

c) Daha önce Gümrük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

4 - Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları:

Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Muhasebe ve Ticari Hesap ile Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) olmak üzere altı grupta yapılır.

5 - Stajyer Kontrolörlük için özel şartlar:

a) 2007 veya 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

b) Sicil, tutum ve davranış yönünden Kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

c) Daha önce Stajyer Kontrolörlük giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

6 - Stajyer Kontrolörlük sınav konuları:

Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) olmak üzere altı grupta yapılır.

7 - Gümrük Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2007 veya 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısının 42 ve üzerinde olması.

b) Daha önce Gümrük Uzman Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

8 - Gümrük Uzman Yardımcılığı sınav konuları:

a) Alan bilgisi (adayların mezun oldukları yükseköğretim programı kapsamına giren konular)

b) Genel Ekonomi Bilgisi

c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)

ç) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)

9 - AB Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:

a) 2007 veya 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 82 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

c) Daha önce AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılıp iki defadan fazla başarısız olmamak.

10 - AB Uzman Yardımcılığı sınav konuları:

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile ilgili bilgiler

b) İktisat Teorisi ve uygulamaları (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikaları, Uluslararası İktisat)

c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku)

11 - İstenilen Belgeler:

a) Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.gumruk.gov.tr) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu ve sınav giriş belgesi,

b) 2007 veya 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

12 - Sınav Tarihleri ve Yeri:

Yazılı sınavlar,

Gümrük Müfettiş Yardımcılığı için 3-5 Kasım 2008,

Gümrükler Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü için 24-25 Eylül 2008,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü için 26-27 Eylül 2008,

Gümrük Uzman Yardımcılığı için 20 Eylül 2008,

AB Uzman Yardımcılığı için 21 Eylül 2008

tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın yerleri ve başlama saatleri 17 Eylül - 19 Eylül 2008 tarihleri arasında (Gümrük Müfettiş Yardımcılığı için 20-31 Ekim 2008) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından adaylara verilecek olan sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

13 - Başvuru Adresi:

Başvurular, “T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 Ulus/Ankara” adresine 5 Eylül 2008 (Gümrük Müfettiş Yardımcılığı için 19 Eylül 2008) günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.