malatya dilek belediyesi zabita memuru ve itfaiye eri alimi yapacaktir

DİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü ve 14 üncü maddesi, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ile bu Yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişiklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan, Derece Sınıf ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununa tabi olarak çalıştırmak üzere personel alınacaktır.

UNVAN VE KODU SINIFI DERECESİ ADEDİ KPSS TABAN PUANI

SINIF UNVAN DERECESİ ADET CİNSEYET EĞİTİM DURUMU KPSS TABAN PUAN

GİH ZABITA MEMURU 11 1 K/E LİSE VE DENGİ OKULLAR 75

GİH ZABITA MEMURU 11 1 K/E 4 Yıllık Fakültesi mezunu olmak 65

GİH İTFAİYE ERİ 11 3 K/E LİSE VE DENGİ OKULLAR 60

GİH İTFAİYE ERİ 11 1 K/E 4 Yıllık Fakültesi mezunu olmak 43

BAŞVURU ŞARTLARI

A-ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN :

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu olmak,

c) Sınav yapıldığı tarih itibari ile adayların 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunarak ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ dan fazla fark olmamak,

e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalıkları bulunmamak.

f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu Personeli seçme 2008 (KPSS) sınavına girmiş 100 puan üzerinden lisans mezunları için en az 65, 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş , lise ve dengi okul mezunları için en az 75 ve üzeri almış olmak

h) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

i) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

j) Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

B-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN :

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu olmak

c) Sınav yapıldığı tarih itibari ile adayların 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uymak,

e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalıkları bulunmamak.

f) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunarak ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ dan fazla fark olmamak,

h) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu Personeli seçme 2008 (KPSS) sınavına girmiş 100 puan üzerinden lisans mezunları için en az 43, 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş, lise ve dengi okul mezunları için en az 60 ve üzeri almış olmak

Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

j) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

k) Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

Başvurular 01.09.2008 Pazartesi günü başlayıp, 02.09.2008 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.Başvurular Dilek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: DİLEK Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi. ( T.C.Kimlik Nolu )

2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3-Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi ( son 1 ( Bir ) ay içinde alınmış ).

SINAV YERİ VE SAATİ :

Dilek Belediye Meclis Toplantı Salonu 04.09.2008 Perşembe günü saat: 10.00' da sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

SINAV KONULARI ( Mülakat )

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuatı

DEĞERLENDİRME :

Başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için ; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.Başarı notu, sözlü sınavda alınan not ile KPSS notunun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonuçları Belediyemizin ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilecektir.

1 yorum:

  1. sınav ne zaman bana bıldıren olur sa sevınırım bzk_44@hotmail.com

    YanıtlaSil

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.