Kultur ve turizm bakanligi sanatci alimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul, İzmir, Antalya Devlet Senfoni Orkestraları’na belirtilen branş ve sayıda Stajyer Sanatçı alınacaktır.
A- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b) Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmaları,
c) Sınav tarihi itibarıyla ( 18) yaşını bitirmiş olmaları
d) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği’nin 92 ve 94 üncü maddelerinde belirtilen eserleri icra etmeleri gerekmektedir.
B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ  :
Başvuru formları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Roma Meydanı Hipodrom Cad. Hipodrom – ANKARA Sınav açılacak Orkestra Müdürlükleri veya Bakanlığımızın www.Kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir.
Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte sınavın Resmi Gazete’de yayımından itibaren son başvuru tarihi olan  26 Eylül 2008 tarihi mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde kurulan Sınav Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvururlar işleme alınmayacaktır.
Adaylar, sınav tarihlerinin çakışmaması durumunda birden fazla sanat kurumu sınavına başvuruda bulunabilir. Seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı başvuru formu vermiş olmak kaydıyla sınava girebileceklerdir.
Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sınav yapılacak Orkestra Müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar fotoğraflı Sınava Giriş belgelerini başvuru sırasında başvuru merkezlerinden  imza karşılığı  teslim alacaklardır.
C- İSTENİLEN BELGELER
- Bitirdiği okulu veya okulları gösterir öğrenim belgesinin noter tasdikli örneği.
- Nüfus cüzdanın noter tasdikli örneği
- Üç adet fotoğraf 4,5x6 cm (son altı ay içinde çekilmiş olmak.)
- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış en çok iki sayfalık öz geçmişi  ve sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar  Adet)
- Adayların askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği atama işlemleri   aşamasında istenecektir.
- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı (Son iki ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
D- ÖZEL KOŞULLAR:
1-Adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.
BİRİMİ
BRANŞI:
ALINACAK STAJYER SANATÇI SAYISI:
1- İstanbul  Devlet Senfoni Orkestrası
Korno
2
Trombon
2
Trompet
2
Vurmalı Çalgılar -Timpani
1
Tuba
1
Klarinet
1
Çello
1
2-İzmir  Devlet Senfoni Orkestrası
Keman
1
Viyola
1
Viyolonsel
1
Kontrabas
2
Flüt
1
Korno
1
Vurmalı Çalgılar
1
3- Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
Keman
1
Trompet
2
Viyolonsel
2
Kontrabas
1
TOPLAM
24

E-SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ :
SINAV YERLERİ:
TARİH :
SAAT :
1-İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
(İsmet İnönü Sanat Merkezi Fuar içi
Alsancak- İZMİR)
10 - 12  Ekim 2008
09.30
2- İstanbul Devlet  Senfoni Orkestrası
Hacı Hesna Hatun Mah. Paşalimanı Cd.
Eski Tekel Binası No:66   Paşalimanı-Üsküdar /İSTANBUL
02 – 06  Kasım 2008
10.00
3-Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
(Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı
Dumlupınar Bulvarı Kampüs - ANTALYA )
10 - 16  Kasım 2008
10.00
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası  sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.
F- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr. internet adresinden ilan edilebileceği gibi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sınav yapılacak Orkestra Müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile de duyurulacak olup, kazanan asil ve yedek stajyer sanatçı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Bu şartnamede yer almayan hususlarda “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

Gebze yuksek teknoluji enstitusu akademik personel alacak

Alım kapsamında enstütüye; Prefosor , yardımcı docent ve docentler alınacaktır. detayli bilgilere burdan ulaşabilirsiniz.

Kafkas universitesi akademik personel alimi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini. Doçentlik belgesini veya noterden onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmiş,nüfus cüzdan örneği, 2 adet fotoğraf, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, Doktora başarı belgesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den 65 veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’den 70 alanlar yabancı dil sınavından muaf sayılacaktır. Diğer adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil muafiyeti bulunmayan adayların Yabancı Dil Sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacaktır.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde ve şahsen yapılacaktır. Süresi içerisinde ve şahsen yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

NOT: İLANIMIZ YÜKSEK TIRAJLI BİR GAZETEYE DUYURU İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. GAZETEDE DUYURULMASINA MÜTEAKİBEN BAŞVURULAR ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ AYRICA SAYFAMIZDA DUYURULACAKTIR.

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ

Veteriner Fakültesi Anatomi Profesör 1

Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Profesör 1

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Profesör 2

Veteriner Fakültesi Fizyoloji Profesör 2

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Profesör 2

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Profesör 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Profesör 1

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doçent 1

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçent 1

Tıp Fakültesi Nöroşirürji Doçent 1

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1

Tıp Fakültesi Plastik ve Rek.Cerrahisi Doçent 1

Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Doçent 1

Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Doçent 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe-Finansman Doçent 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İkt.Gel.ve UA.İktisat Doçent 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Doçent 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Doçent 1

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2

Eğitim Fakültesi Eğitimde Proğ.ve Öğretim Doçent 1

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doçent 1

Kars Meslek Yüksekokulu Süt Ürünleri Doçent 1(Veteriner Hekim

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Dalında Doktora Yapmış Olmak)

./..

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yrd.Doç. 2

Veteriner Fakültesi Biyokimya Yrd.Doç. 1

Veteriner Fakültesi Farmakoloji Yrd.Doç. 2

Veteriner Fakültesi Patoloji Yrd.Doç. 1

Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Yrd.Doç. 2

Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Yrd.Doç. 1

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Yrd.Doç. 1

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 2

Tıp Fakültesi Nöroşirürji Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi ve Rahabilitasyon Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Dermatoloji Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Psikiyatri Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonst.Cerrahisi Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Yrd.Doç. 1

Tıp Fakültesi Üroloji Yrd.Doç. 1

Fen-Edebiyat Fakültesi Atom ve Moleküler Fizik Yrd.Doç. 1

Fen-Edebiyat Fakültesi Organik Kimya Yrd.Doç. 1

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya Yrd.Doç. 2

Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 2

Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 2

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd.Doç. 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Hukuk Bilimleri Yrd.Doç. 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Politikası Yrd.Doç. 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Muhasebe-Finansman Yrd.Doç. 1

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd.Doç. 1

Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Yrd.Doç. 2

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Yrd.Doç. 1

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Yrd.Doç. 2

Kars Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yrd.Doç. 1 (Halk Sağlığı Alanında

Doktora Yapmış olmak)

Kars Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yrd.Doç. 1 (Psikiyatri Alanında Doktora

Yapmış olmak)

Sarıkamış BESYO Sporda Yönetim Bilimleri Yrd. Doç. 2

Bolu abant izzet baysal universitesi sozlesmeli personel alimi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı' na 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/6 maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 2S.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" m Ek Madde - 2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen Unvanlarda toplam 9 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

BÜRO PERSONELİ 4 Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye. Muhasebe bölümlerinden mezun olmak

BÜRO PERSONELİ 1Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü mezunu olmak

DESTEK PERSONELİ 1Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ 1 Ortaöğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı alanlarının birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN 1 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların " Diyetisyenlİk" Bölümü mezunu olmak Veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

HEMŞİRE 1 Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

I.BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Erkek Adaylar için Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetim Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş olmak,

5-657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

6-Aranüan nitelikler bölümünde belirlenen Öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,

7-Lisans mezunları için 2008 KPSS (B) grubunda geçerli puan almış olmak (KPSSP3 esas alınacaktır.)

8-Ortaögretim mezunları için 2004 veya 2006 KPSS (B) grubunda geçerli puan almış olmak (KPSSP94 esasalınacaktır.)

9-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II.BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden sonraki 15 gün içerisinde

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Diploma fotokopisi, I

3-İlgili KPSS (B) grubu puanım gösteren belge fotokopisi,

4-2 adet fotoğraf ve i ;
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daüje Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ( Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III.BAŞBURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda atanmaya hak kazanan listesi başvuru tarihi bitimi itibariyle 5 iş günü içerisinde www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir.Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Rektörlüğümüz Personel' Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Karabuk universitesi akademik personel alimi yapacaktir

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden :
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan süreti. üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar ayrıca Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir.) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
- Müracaat eden tüm adayların adli ve idari soruşturma geçirmemiş olmaları şarttır.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Anabilim Dalı Profesör Doçent Açıklama
Mühendislik Fakültesi      
Bilgisayar Donanım Anabilim Dalı 1   Bilgisayar Grafiğinde Doktora Yapmış olmak
Teknik Eğitim Fakültesi      
Kaynak Eğitim Anabilim Dalı   2  
Talaşlı Üretim Anabilim Dalı   1  
Mobilya ve Dek. Eğitimi Anabilim Dalı   1  
Mekanik Metalurji Eğitim Anabilim Dalı   2  

Sosyal guvenlik kurumu 300 kontrol memuru alacaktir

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından :
Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci derece 300 adet Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrosuna, 5502 sayılı Kanunun 31/07/2008 tarihli ve 5797 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen geçici 7 nci maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alınacaktır.
1- GÖREV YERİ VE ATANACAK SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURU SAYISI
İLİ KADRO SAYISI İLİ KADRO SAYISI İLİ KADRO SAYISI
ADANA 4 ESKİŞEHİR 5 MUĞLA 5
AFYONKARAHİSAR 3 GAZİANTEP 2 ORDU 4
ANKARA 3 GİRESUN 2 RİZE 1
ANTALYA 12 HAKKARİ 1 SAKARYA 6
ARTVİN 2 HATAY 3 SAMSUN 4
AYDIN 6 ISPARTA 1 SİİRT 1
BALIKESİR 4 İSTANBUL 125 TEKİRDAĞ 4
BİNGÖL 1 İZMİR 24 TOKAT 1
BURSA 15 KARS 1 TRABZON 2
ÇANAKKALE 2 KAYSERİ 5 TUNCELİ 1
ÇORUM 3 KIRKLARELİ 1 ŞANLIURFA 1
DENİZLİ 2 KIRŞEHİR 1 VAN 2
DİYARBAKIR 3 KOCAELİ 12 YOZGAT 1
EDİRNE 2 KONYA 2 ZONGULDAK 3
ELAZIĞ 1 KÜTAHYA 4 BATMAN 1
ERZİNCAN 2 MALATYA 2 ŞIRNAK 1
ERZURUM 1 MANİSA 3 DÜZCE 2
TOPLAM 300
2- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 30 Haziran-Ol Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP113 puan türüne göre 70 ve üstü puan almış olmak kaydıyla, kadro sayısının 1,5 katı aday sınava çağrılacağından en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde başvuranlardan en yüksek puanlı 450 kişi arasına girmek. (eşit puan almış olmaları nedeniyle 450 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
c) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşım bitirmemiş olmak.
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
f) Türkiye'nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 06/10/2008 tarihi mesai bitimine (saat 17.30) kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziya Bey Cad. No: 6 06520 Balgat/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda, aşağıda istenilen belgelerin, son müracaat tarihine kadar Kurumumuz evrak kayıtlarına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Müracaatta aşağıdaki belgeler istenir.
a) Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya www.sgk.gov.tr web sayfasından temin edecekleri adayların kendi el yazıları ile dolduracakları İş Talep Formu.
b) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti.
c) KPSS (A) sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
d) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin onaylı sureti.
e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. (arkalarına ad soyad yazılacaktır.)
4- SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav 27/10/2008 tarihinde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına göre Ziya Bey Cad. No: 6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binasında yapılmaya başlanacaktır.
Sınav ile ilgili olarak yapılabilecek tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir.
5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav notu adayların puan türlerine göre bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayışları, anlatım yetenekleri, davranışları ve temsil yetenekleri gibi hususlar göz önüne alınarak Sınav Kurulu tarafından yapılacak olup, yapılan değerlendirmede başarılı sayılabilmek için sınav kurulu puan ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. Sınav sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda adayın başarılı olması durumunda sadece başarılı olan adaylar sınavı kazanmış sayılırlar. Başarılı olduğu halde atama yapılacak kadro sıralamasına giremeyenler için yedek belirlemeye Sınav Kurulu yetkilidir. Sınav sonucu, sınavın bitimini takip eden beş gün içerisinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak da bildirilir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Siirt eruh belediyesi zabita memuru alacaktir

ERUH BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. ve 14. maddeleri 2007 tarihinde yapılan değişiklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda unvan, derece, sınıf, ve sayıları belirtilen Zabıta Memuru Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Eğitim Durumu Cinsiyet

GİH Zabıta Memuru 11 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak. E/K

Toplam 1

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

A- ZABITA MEMURU

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Sınav Günü İtibariyle 18 Yaşını Doldurmuş 25 yaşını doldurmamış olmak

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4-Tartılma,Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Zabıta Müdürlüğünce tespit yapılacak)

5-Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.

6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2004 veya 2006 sınavlarına girmiş olmaları,

7- Daha önce Belediyede çalışmış olmak,

8-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9- Erkek adayların askerlik durumları itibariyle; askerliğini yapmış yada tecilli veya muaf olmak. (Belgelendirilecektir)

10-Kazananlar Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda sıra ile ataması yapılacaktır.

11. Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

B- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

Eruh Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Servisinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- 2004 veya 2006 KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti

2- Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Diploma veya çıkış belgesi aslı veya tasdikli sureti.

4- Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

5- -Tartılma,Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Zabıta Müdürlüğünce tespit yapılacak)

6- Erkek adayların askerlik durumları itibariyle; askerliğini yapmış yada tecilli veya muaf olmak.(Belgelendirilecektir)

7-Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi .(Son 1(Bir) ay içinde alınmış)

8-Belediyede Çalıştığına dair belge

9-Sürücü Belgesinin Fotokopisi

C-BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE SAATİ

1-Başvurular 08/10/2008 - 09/10/2008 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde istenilen belgelerle Eruh Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır. Posta ve e-mail ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Belediyemiz başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava çağırılacak adaylar Belediyemiz Internet sitesinde www.eruh.bel.tr ve ilan tahtasında ilan edilecektir.Sınava çağrılan adaylara 13 EKİM 2008 tarihlerinde Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Servisince Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3-Anlaşılmayan konular için 0 484 3112010 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

D-SINAV YERİ, SAATİ ve KONULARI:

Adaylar sözlü olarak sınava tabi tutulacak olup, Sınav tarihi 21.10.2008 Pazartesi saat 10:00'da Eruh Belediyesi Yazı İşler Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d)Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat.

E- SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI:

1- Sözlü sınavlar duyurulmuş yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

2- Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır.

3- Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) ile resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.

4-Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü Sınavda en az 70 puan almak şarttır.

5-Kurum sınav başarı puanı, sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

6-Zabıta memuru girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenir.Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, kadro sayısı kadar YEDEK aday belirlenir.

7-Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyenin www.eruh.bel.tr Internet sitesinde ve belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

8-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

9-Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kutahya belediyesi itfaiye eri alacaktir

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlar ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 15. maddesi yönetmelik hükümleri gereği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İtfaiye Eri atanma şartlarını taşımak kaydıyla İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR:

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ

9 İtfaiye Eri 5 E-K 4 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul

10 İtfaiye Eri 7 E-K 4 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul

11 İtfaiye Eri 3 E-K 4 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul

BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İtfaiye Eri olarak atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) Fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) 4 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul mezunu olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş KPSS P3 türünden en az 70 puan almış olmak.

6) Sınavın yapıldığı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış olmak tercih sebebidir.)

8-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Başkanlığımız internet (www.kutahya.bel.tr) sitesinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 08.09.2008 tarihinde başlayacak ve 12.09.2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Kütahya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Başvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boş başvuru ve Boy-Kilo Tespit formu örneği Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek veya www.kutahya.bel.tr adresinden indirilecektir)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)

3- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

4- KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

5-Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil belgesi.

6-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Kütahya Belediye Başkanlığı "Belediye Kültür Sarayı/KÜTAHYA" adresindeki 2. katta bulunan Meclis Salonunda 19.09.2008 tarihinde saat: 10:00 'da İtfaiye Eri adayları Sözlü Sınava alınacaktır.

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 18.09.2008 tarihinde Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

DEĞERLENDİRME:

Başvuranlar arasından en yüksek adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonuçları (www.kutahya.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLAN OLUNUR

malatya dilek belediyesi zabita memuru ve itfaiye eri alimi yapacaktir

DİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü ve 14 üncü maddesi, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ile bu Yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişiklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan, Derece Sınıf ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununa tabi olarak çalıştırmak üzere personel alınacaktır.

UNVAN VE KODU SINIFI DERECESİ ADEDİ KPSS TABAN PUANI

SINIF UNVAN DERECESİ ADET CİNSEYET EĞİTİM DURUMU KPSS TABAN PUAN

GİH ZABITA MEMURU 11 1 K/E LİSE VE DENGİ OKULLAR 75

GİH ZABITA MEMURU 11 1 K/E 4 Yıllık Fakültesi mezunu olmak 65

GİH İTFAİYE ERİ 11 3 K/E LİSE VE DENGİ OKULLAR 60

GİH İTFAİYE ERİ 11 1 K/E 4 Yıllık Fakültesi mezunu olmak 43

BAŞVURU ŞARTLARI

A-ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN :

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu olmak,

c) Sınav yapıldığı tarih itibari ile adayların 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunarak ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ dan fazla fark olmamak,

e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalıkları bulunmamak.

f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu Personeli seçme 2008 (KPSS) sınavına girmiş 100 puan üzerinden lisans mezunları için en az 65, 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş , lise ve dengi okul mezunları için en az 75 ve üzeri almış olmak

h) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

i) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

j) Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

B-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN :

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu olmak

c) Sınav yapıldığı tarih itibari ile adayların 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uymak,

e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalıkları bulunmamak.

f) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunarak ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ dan fazla fark olmamak,

h) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu Personeli seçme 2008 (KPSS) sınavına girmiş 100 puan üzerinden lisans mezunları için en az 43, 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş, lise ve dengi okul mezunları için en az 60 ve üzeri almış olmak

Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

j) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

k) Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

Başvurular 01.09.2008 Pazartesi günü başlayıp, 02.09.2008 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.Başvurular Dilek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: DİLEK Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi. ( T.C.Kimlik Nolu )

2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3-Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi ( son 1 ( Bir ) ay içinde alınmış ).

SINAV YERİ VE SAATİ :

Dilek Belediye Meclis Toplantı Salonu 04.09.2008 Perşembe günü saat: 10.00' da sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

SINAV KONULARI ( Mülakat )

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuatı

DEĞERLENDİRME :

Başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için ; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.Başarı notu, sözlü sınavda alınan not ile KPSS notunun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonuçları Belediyemizin ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Manisa alasehir belediyesi zabita memuru alimi yapacak

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", 11.04.2007 tarihli ve 26490 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

ALINACAK MEMUR KADROLARINA AİT BİLGİLER :

Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı

1 Zabıta Memuru G.İ.H 9 1 En az 4 yıllık Yüksekokul mezunu mezun olmak. E / K 2008 KPSS Lisans ( KPSSP 3) En Az 65 Puan

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Belediyede yapılacak sözlü mülakat sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak.(26.09.1983 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

3. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

5.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

7. Muvazzaf askerlik yapmış veya tecilli olmak,

8. 9. dereceli 1 adet Zabıta Memuru kadrosu için en az dört yıllık Yüksekokullarının herhangi bir programından mezun olmak,

9. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup, boy ve kilo tespiti Belediye Polikliniğinde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar Sözlü mülakata alınmayacaktır.

10. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2008 KPSS LİSANS sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden,100 tam puan üzerinden en az 65 puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1- İş Talep Formu (Kurumumuzdan temin edilecektir.)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan),

3- 2008-KPSS LİSANS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti,

5- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Adayların, sözlü sınava (mülakata) katılabilmek için, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18 Eylül 2008 Perşembe gününden 19 Eylül 2008 CUMA günü mesai saati bitimine kadar Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:115 ALAŞEHİR adresindeki Alaşehir Belediye Başkanlığı Personel İşleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 23.09.2008 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 23-24/09/2008 tarihleri arasında Personel İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a. Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e. Genel Kültür hakkında olacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

26.09.2008 tarihinde saat 10:00'da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendşrme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır.Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediyemiz Hizmet Binası girişi ilan panosunda duyurulur. Ayrıca sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli belgeler istenir.Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeleri teslim etmeyen ve işlemlerini tamamlamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur

Nevsehir kozakli belediyesi itfaiye ve zabita memuru alimi

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü ve 14 üncü maddesi, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ile bu Yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişiklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan, Derece Sınıf ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununa tabi olarak çalıştırmak üzere personel alınacaktır.

UNVAN VE KODU SINIFI DERECESİ ADEDİ KPSS TABAN PUANI

SINIF UNVAN DERECESİ ADET CİNSEYET EĞİTİM DURUMU KPSS TABAN PUAN TOPLAM

GİH ZABITA MEMURU 11 3 E/K LİSE VE DENGİ 50 3

GİH İTFAİYE ERİ 11 3 E/K LİSE VE DENGİ 50 3

BAŞVURU ŞARTLARI

A-ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN :

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu olmak,

3) Sınav yapıldığı tarih itibari ile adayların 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış olmak,

4 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunarak ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ dan fazla fark olmamak,

5) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalıkları bulunmamak.

6) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) 2004 veya sonrası sınavlara girmiş, 100 tam puan üzerinden en az -50- puan almış olmak,

7) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

8) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

9) Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

B-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN :

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Sınav yapıldığı tarih itibari ile adayların 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uymak,

4) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir hastalıkları bulunmamak.

5) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunarak ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ dan fazla fark olmamak,

6) Lise ve Dengi okul Mezunları için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004 veya 2006 sınavlarına girmiş en az 50 puan ve üzeri almış olmak.

7) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

8) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

9Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

Başvurular 12.09.2008 CUMA günü başlayıp, 15.09.2008 PAZARTESİ günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular kozaklı Belediyesi Yazı İşleri servisi'ne şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: kozaklı Belediyesi Yazı İşleri servisinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi. ( T.C.Kimlik Nolu )

2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3-Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi,

5- Sağlık kuruluşundan alınmış boy ve kilo tespitini belirtir belge

6-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi ( son 1 ( Bir ) ay içinde alınmış ).

7-Askerlik Terhis Belgesi aslı veya tasdikli sureti.

SINAV YERİ VE SAATİ :

KO ZAKLI Belediyesi Meclis Toplantı Salonu 19.09.2008 Cuma günü saat: 10.30' da sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

SINAV KONULARI ( Mülakat )

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuatı

DEĞERLENDİRME :

Başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Başarı notu, sözlü sınavda alınan not ile KPSS notunun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonucu Belediyemiz ilan tahtasına asılacak olup, sınavı kazananlara yazılı olarakta bildirilecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Ordu gulyali belediyesi zabita memuru alimi yapacaktir

GÜLYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen Zabıta Memurluğuna atanma koşullarına sahip bulunanlardan, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile, belirtilen boş Zabıta Memuru kadrolarına 4 Yıllık Yüksekokul mezunu eleman alınacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR :

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu

GİH Zabıta Memuru 10 2 Erkek-Kadın 4 Yıllık Yüksekokul

GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI :

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

3- 4 Yıllık Yüksekokul Mezunu olmak,

4- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

5- Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla; Erkeklerde en az 1.67 metre , kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,

6- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak),

8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2008 yılında yapılmış olan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavlarına girmiş ve 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ve üzeri almış olmak.

SINAV YERİ, TARİHİ VE KONULARI :

1- Adaylar; KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak, sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2- Sözlü sınav 14.10.2008 Salı günü saat 14.00'de Gülyalı Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü sınavda adayların genel kültür ve hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip olup olmadıkları değerlendirilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ :

Başvurular; 11.09.2008 günü başlayıp, 26.09.2008 günü mesai bitiminde (saat 17.00) sona erecek olup, Gülyalı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 2 adet Zabıta Memuru boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak Zabıta Memuru adaylarının listesi Başkanlığımız Internet sitesinde ve ilan panosunda yayınlanacaktır. Sınava çağrılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a) Nüfus Cüzdanı Örneği

b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

c) Adli Sicil belgesi

ç) Erkekler için askerlik durum belgesi

d) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (atama sırasında istenilecek)

e) KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği

f) 4,5X6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

DEĞERLENDİRME :

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu , sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir .

Sınavı kazananlar Belediyemiz Internet sitesinden duyurulacak; ayrıca adaylara yazılı olarak da bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Ordu gulayli belediyesi zabita memuru alimi yapacaktir

GÜLYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen Zabıta Memurluğuna atanma koşullarına sahip bulunanlardan, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile, belirtilen boş Zabıta Memuru kadrolarına 4 Yıllık Yüksekokul mezunu eleman alınacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR :

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu

GİH Zabıta Memuru 10 2 Erkek-Kadın 4 Yıllık Yüksekokul

GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI :

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

3- 4 Yıllık Yüksekokul Mezunu olmak,

4- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

5- Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla; Erkeklerde en az 1.67 metre , kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,

6- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.( Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak),

8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2008 yılında yapılmış olan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavlarına girmiş ve 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ve üzeri almış olmak.

SINAV YERİ, TARİHİ VE KONULARI :

1- Adaylar; KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak, sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2- Sözlü sınav 14.10.2008 Salı günü saat 14.00'de Gülyalı Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü sınavda adayların genel kültür ve hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip olup olmadıkları değerlendirilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ :

Başvurular; 11.09.2008 günü başlayıp, 26.09.2008 günü mesai bitiminde (saat 17.00) sona erecek olup, Gülyalı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 2 adet Zabıta Memuru boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak Zabıta Memuru adaylarının listesi Başkanlığımız Internet sitesinde ve ilan panosunda yayınlanacaktır. Sınava çağrılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a) Nüfus Cüzdanı Örneği

b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

c) Adli Sicil belgesi

ç) Erkekler için askerlik durum belgesi

d) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (atama sırasında istenilecek)

e) KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği

f) 4,5X6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

DEĞERLENDİRME :

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu , sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir .

Sınavı kazananlar Belediyemiz Internet sitesinden duyurulacak; ayrıca adaylara yazılı olarak da bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Hazine kontrolorlugu sinavi

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından :

STJ. HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak "Yazılı" ve "Sözlü" sınavlardan oluşmaktadır. Giriş Sınavının yazılı aşaması 11-12 Ekim 2008 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı bölümde yapılacaktır.

Sınava Katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

b) ÖSYM tarafından 30 Haziran-01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSS P-40 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak ve KPSS sınavında yabancı dilden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak.

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01/01/2008 tarihi itibariyle) 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir)

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

e) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

f) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, (Sağlık Kurulu raporu atanma için şart olup sözlü sınavdan önce istenecektir.)

g) Kurulca yazılı sınav sonrası yapılan araştırma ve soruşturmada; sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden Hazine Kontrolörlüğü yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer bilgi ve belgeleri Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına iletmek.

Yazılı Sınava katılabilmek için, giriş sınavına başvuranlardan KPSS P-40 puan türüne göre puanı en yüksek 100 aday Sınav Komisyonunca tespit edildikten sonra kendileri, tebligat yoluyla ve Hazine internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınav yeri ve saatleri de belirtilerek Giriş Sınavına çağrılacaklardır.

Giriş Sınavına katılmak isteyenler; yüksek öğrenim belgesi veya bitirme belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı, geçerli Kimlik Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, fotoğraflı Aday Başvuru Formu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na müracaat edeceklerdir.

Kurul ve sınav hakkında ayrıntılı bilgileri gösteren broşür ile Aday Başvuru Formu;

-Ankara'da “İnönü Bulvarı No:36, Kat:19 Emek/ANKARA” adresindeki Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ndan,

-İstanbul'da “İstiklal Cad. Balo Sokak, Oyal Han No:2, Kat:7 Beyoğlu/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Grup Başkanlığı’ndan,

-İzmir'de; “Gazi Bulvarı No:126/5, Basmane/İZMİR” adresindeki İzmir Grup Başkanlığı’ndan veya

www.hazine.gov.tr/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Temini/Sınav Duyuruları internet adresinden temin edilebilir.
Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri için en son 22 Eylül 2008 Pazartesi günü Saat:17:00'ye kadar Ankara'daki Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Mtss sınav sonuçları ve cevap anahtarı - 23 ağustos 2008

Mtss sınav soruları ve cevap anahtarını arayan arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden burdaki bağlantıdan aradıklarına ulaşabilirler.

kpss a : MEB sınav ile müfettiş yardımcısı alacak


SINAVIN ADI: Milli Egitim Bakanlıgı Müfettis Yardımcılıgı Giris Sınavı
SINAVIN YAPILACAGI YER: ANKARA
SINAVIN TARİHİ: 26/10/ 2008 Pazar günü (Saat:10.00'da baslayacak)
SINAVA KATILABİLECEKLER: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İsletme ile İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkligi yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdısı yüksekögretim kurumlarından mezun olanlar.

SINAV KONULARI
A- HUKUK
1) T.C.Anayasası,
2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı)
3) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar, Hukuki İslemler, Haksız Fiil,
Sebepsiz Zenginlesme)
4) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İslenen Cürümler)

B- İKTİSAT VE İSLETME
1) İktisat teorisi (Mikro İktisat- Makro İktisat)
2) Milli Gelir ve İstihdam
3) İsletme İktisadı ve Yönetimi
4) İsletme Denetimi

C- MALİYE VE MUHASEBE
1) Genel Maliyet Teorisi ve Maliye Politikası
2) Kamusal Maliye (Bütçe, Bütçenin islevleri, Bütçe İlkeleri, Bütçe Türleri,
Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Denetimi)
3) Genel Muhasebe
4) Bilanço Analizi ve Teknikleri

D-YABANCI DİL
İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları esit olan adayların basarı sıralamasında dikkate alınır.)
(Yazılı Sınavı basarmıs sayılmak için, yabancı dil dısındaki her konu grubundan alınan puanın 60’dan ve bu puanların ortalamasının 70’den asagı olmaması gerekir.)

SINAV YÖNTEMİ:
Test teknigi uygulanacaktır. Sınav, Milli Egitim Bakanlıgı Egitim Teknolojileri Genel Müdürlügü Ölçme Degerlendirme ve Yerlestirme Merkezi (ÖDYM) aracılıgıyla yapılacaktır.

SINAVA KATILMA SARTLARI:
Milli Egitim Bakanlıgı Müfettis Yardımcılıgı Giris Sınavı'na katılabilmek için;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri tasımak,
2. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, isletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkligi yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdısı yüksekögretim kurumlarından mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2007 ve 2008 yıllarında yapılan ‘’Kamu Personel Seçme Sınavı’’larında basarılı olmus ve bu sınavda KPSSP65 puan türünden en az 75.000 ve daha yukarı puan almıs olmak.
3. Sicili ile yapılacak inceleme ve arastırma sonunda tutum ve davranısları yönünden müfettis yardımcılıgına alınmasına engel hali bulunmamak,
4. Giris sınavına birden fazla katılmamıs olmak,
5. Müfettis yardımcılıgı giris sınavının açıldıgı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yasından gün almamıs olmak, (01 OCAK 1979 ve daha sonraki tarihte dogmus olmak.)
6. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalıgı veya vücut sakatlıgı ile özürlü bulunmadıgını ve saglık durumunun iklim degisikliklerine ve her çesit yolculuk sartlarına elverisli oldugunu yazılı olarak beyan etmek.

SINAVA BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Nüfus cüzdanının yetkili merciden tasdikli örnegi,
2. Cumhuriyet Savcılıgından alınacak, sabıkası bulunmadıgına dair, sabıka kayıt belgesi,
3. 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık renkli fotograf,
4. Askerlik görevini yaptıgını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti, (erkekler için)
5. Yüksek ögrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
6. Kendi el yazısı ile öz geçmisi,
7. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
8. Sınav ücretinin yatırıldıgına iliskin banka hesap belgesi.

SINAVA BASVURU SEKLİ:

Milli Egitim Bakanlıgı Müfettis Yardımcılıgı Giris Sınavına katılmak isteyenler, basvuru formu bilgi girisini İl Milli Egitim Müdürlükleri aracılıgı ile internet üzerinden yaptıktan sonra İl Milli Egitim Müdürlüklerinden alacakları onaylı“SINAV BASVURU FORMU” ile yukarıda belirtilen “basvuru için gerekli belgeleri”, “MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI TEFTİS KURULU BASKANLIGI 6. KAT B BLOK 06600 Bakanlıklar /ANKARA” adresine sahsen ya da APS veya özel hızlı posta servisi aracılıgı ile göndereceklerdir. Basvuru evrakının Teftis Kurulu Baskanlıgına son teslim tarihi 06 Ekim 2008 saat 17.00 dır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BASVURU SÜRESİ:
26/08/2008 –06/10/2008 Saat 17.00 tarihleri arasındadır.

ATAMA YAPILACAK MÜFETTİS YARDIMCILIGI KADROLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER:
7. dereceden 20 adet müfettis yardımcılıgı kadrosuna atama yapılacaktır.

BASVURU İSLEMLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ:
Basvuru evrakının sınav kurulunca incelenmesi sonucunda, sınav basvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar 11 Ekim 2008 tarihinden itibaren http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve Teftis Kurulu Baskanlıgı internet sayfasında ilan edilecektir.

Basvurusu kabul edilen adayların “SINAV GİRİS BELGESİ” 18 Ekim 2008 tarihinden itibaren adreslerine postalanacaktır.

Basvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını Teftis Kurulu Baskanlıgına yapacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Müfettis Yardımcılıgı Giris (Yazılı-Test) Sınav sonuçları; degerlendirmenin tamamlanarak Teftis Kurulu Baskanlıgı'na intikal ettirildigi tarihten sonraki (7) gün içerisinde Bakanlık merkez binasında (halkla iliskiler bölümünde), Teftis Kurulu Baskanlıgı'nda, Teftis Kurulu Baskanlıgı İstanbul ve İzmir Çalısma Merkezlerinde, Bakanlıgımız internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavda basarılı olan ve basarı sıralamasında belirtilen kontenjan sayısının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacaktır.

Basarısız olan adayların basvuru belgeleri istekleri üzerine, kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET:

Milli Egitim Bakanlıgı Müfettis Yardımcılıgı Giris (Yazılı-Test) Sınavına katılacaklardan, sınavla ilgili is ve islemler ile basılı evrak karsılıgında 30.-YTL (Otuz Yeni Türk Lirası) ücret alınır. Bu ücret, sınava girecek kisiler tarafından Milli Egitim Bakanlıgı Egitim Teknolojileri Genel Müdürlügü Döner Sermaye İsletmesi Müdürlügü'nün T.C.Ziraat Bankası A.S. , T.Halk Bankası A.S. ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. nezdindeki Kurumsal Tahsilat Programı aracılıgı ile yatırılır. Ücretin yatırıldıgına iliskin ödeme belgesi basvuru evrakı ile birlikte verilir. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmez)

SINAVLA İLGİLİ DANISMA HATLARI:
Teftis Kurulu Baskanlıgı'nın (0312) 4251438, 4131657 4131658 ve 4131668 numaralı telefonları ile WEB sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.