Elazığ valiliği sözleşmeli eleman alımı

ELAZIĞ VALİLİĞİ 4/B'Lİ BÜRO PERSONELİ VE PROGRAMCI ALIM İLANI
Elazığ Valiliği Merkez İlçe ve bağlı İlçe Kaymakamlıklarında çalıştırılmak üzere 4 adet Büro Personeli ve 1 programcı pozisyonuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.
1-BÜRO PERSONELİ İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a)Fakülte veya Yüksekokulların ; Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Mahalli İdareler ve Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümü programlarından herhangi birinden mezun olmak.
b)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48?inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.(20 Ocak 1974 tarihinden sonraki tarihlerde doğanlar)
ç)Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak.
d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
e)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durum bulunmamak.
f)2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2-BÜRO PERSONELİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:
a)Diplomanın aslı veya tasdikli sureti.
b)(T.C. Kimlik Numaralı) Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli bir sureti.
c)KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin aslı veya tasdikli bir sureti.
ç)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
d)Adli sicil kaydı.
BÜRO PERSONELİ İÇİN AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ:
1-En az Ön Lisans mezunu olanlar için, Maliye Bakanlığınca belirlenen ücret ve nitelik vize cetveline göre, a)Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 1.040 TL?dir. b)5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.089, c)10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.137, d)15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.187, e)20 yıldan fazla olanlar 1,242 TL?dir.
1-PROGRAMCI İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48?inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
b)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.(20 Ocak 1974 tarihinden sonraki tarihlerde doğanlar)
c)Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak.
d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
e)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda, Programcı olmalarına engel bir durum bulunmamak.
f)2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
PROGRAMCI İÇİN ARANACAK NİTELİKLER
A.NİTELİĞİ
1-En az Ön Lisans yükseköğrenimli olmak (2009 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı alanından mezun olmak, fakülte veya yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak tercih sebebidir)
2-Yükseköğretim sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını Bitirdiğine İlişkin Onaylı sertifika sahibi olmak.
3-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK?ya tabi tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK?ya tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
4-2009 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde ?Test Of English As A Foreign Language? (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya ?International English Language Testing System? (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
5- Yabancı Dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin Yabancı Dil bilgi düzeyi (D) düzeye inmiş olarak kabul edilir.
B.ÜCRETİ
1- a)2007 yılında çalışıp 2008 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,
b)Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 4 ve 5.maddelerinde sayılanlarla mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.
2-Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviyesi düzeyi ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
PROGRAMCI İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:
a)Başvuru formu
b)Özgeçmişi
c)Diploma aslı veya tasdikli sureti
d)1 Adet Resim
e) (T.C. Kimlik Numaralı) Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli bir sureti.
f) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin aslı veya tasdikli bir sureti.
g)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
h)Adli sicil kaydı.
ı)Yabancı Dil Belgesi veya tasdikli sureti.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
a)Başvuruda bulunacak adayların Elazığ Valiliği?nin www.elazig.gov.tr sitesinde yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 23 Şubat- 06 Mart 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Elazığ Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b)Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı Puanları ÖSYM Başkanlığından Kurum tarafından teyit edilecektir.
c)Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
d) Şahsen başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Kabul edilmeme gerekçesi kendilerine yazılı olarak bildirilecek olup son başvuru saatine kadar giderilebilen eksikliklerin ikmal edilmesi halinde yeniden başvuru yapılabilecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
a)Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar şiçinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
b)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI:
a)Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra unvanları itibariyle KPSS (B) Grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.
b)Valiliğimizde oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan niteliklerine uygunluğu incelenecektir.
c)Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Bu durumda KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.
ç)Sağlık raporu başvuru sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
d) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başvurmayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.
e)KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi, istenilecek belgeler ve diğer hususlar Elazığ Valiliği?nin www.elazig.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup; ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

3 yorum:

 1. mrb. ben kemal 1985 trb dogumluyum... sızınle calısmk istıyorum... bılgısayar ve güvenlık sertıfıkam mevcut. onlısans mezunuyum.. iletısım. kara_yelsevdam@hotmail.com

  YanıtlaSil
 2. mrb. ben turgay 1989 elazığ dogumluyum sızınle çalışmak ıstıyorum büro yönetimi ve sekreterlik mezunuyum ... tlf no : 534 834 86 45

  YanıtlaSil
 3. Taha Gökbakan 01.07.1983 elazığ doğumluyum.silahlı güvenlik sertifikam,bilgisayar sertifikam ve b sınıfı ehliyetim var...
  emsaliyok_44emsalsiz@hotmail.com

  YanıtlaSil

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.