Dokuz eylül üniversitesi personel alımı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde, 657 Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli 7/157544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI ADEDİ SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ MEZUNİYET

HEMŞİRE 13 1.333.74 TL(0-5 YIL) LİSANS (HEMŞİRELİK BÖL.)


BÜRO PERSONELİ 937.03 TL(0-5YIL) ÖN LİSANS(TIBBİ DÖK. ve SEK.BÖL.)

RÖNTGEN TEKNİSYENİ 4 975.21 TL(0-5YIL) ÖNLİSANS(RADYOLOJİ BÖL)

DİYETİSYEN 1 1.333.74 TL(0-5YIL) LİSANS(DİYETve BES. BÖL.)

LABORANT 5 975.21 TL(0-5YIL) ÖNLİSANS (TIBBİ LAB BÖLÜMÜ)

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 975.21 TL(0-5YIL) ÖNLİSANS(RADYOLOJİ BÖL.)

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 975.21 TL(0-5YIL) ÖNLİSANS(RADYOTE RAPİ BÖL.)

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 975.21 TL(0-5YIL) ÖNLİSANS (ANESTEZİ BÖL.)

Başvuruda bulunacakların;

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

* Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olması,

* 2008 yıllarında yapılmış KPSS sınavından Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için " 2008 KPSSP3 sınav sonuç belgesine sahip olması,

* Başvuru tarihi İtibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekmektedir. .

İsteklilerin;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.deu.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçe, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezunjyet belgesi fotokopisi ve bir fotoğraf ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 3 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgelerde www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan "Evrak Teslim Tarihi" nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel

Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres : DEÜ TIP FAKÜLT ESİ HASTANESİ İNCİRALTI / İZMİR Tel: (0 232) 412 24 19 - 412 24 20

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.