Emekli polisler zam istiyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Polis Emeklilerini Koruma Ve Sosyal Yardım Derneği Başkanı İsmet GÜNER,başta polis emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin de her insan gibi yaşama hakkı olduğunu belirterek, emeklilerin, yetkililerden iyileştirme zammı istediğini bildirdi.
Başkan GÜNER,yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in basında ve televizyonda, açlık sınırı altında aylık alan emeklilerin aylıklarında iyileştirme yapılacağı sözünü verdiğini ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Emeklilerin de her insan gibi yaşama hakkı olduğunu belirten Başkan GÜNER, emeklilerin yetkililerden iyileştirme zammı istediklerini ifade etti.Başkan GÜNER, emeklilerin bu taleplerinin yetkililerce '' kaynak yok, bütçede açık var, ülkede kriz var..'' gibi açıklamalarla karşılanmadığını söyleyerek, şunları kaydetti: '' Bu mazeretleri millete kabul ettirmeye çalışanlar, emekliye 'yok' dediği paraları şu iki aydır seçimleri bahane ederek, oluk gibi hovardaca harcamaktadırlar. Bu hovardaca harcanan paraların ana kaynağı nereden gelmektedir? Bu davranışları umursamadan yapanları, milletimiz mutlaka değerlendirecektir. Bu inançla ve sabırla neticeyi göreceğiz ve bekliyoruz.''

28 şubat 2009 resmi gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
ATAMA KARARLARI
YÖNETMELİKLER
GENELGE
TEBLİĞLER

Sivas il özel idaresi sözleşmeli personel alımı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
İlimiz Özel İdaresinde 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, Sınavla aşağıda belirtilen branşlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır.
MÜHENDİS
1-İnşaat Mühendisi (5 Adet)
2-Makine Mühendisi (1 Adet)
3-Elektrik Mühendisi (1 Adet)
4-Harita Mühendisi (1 Adet)
MİMAR
1- Mimar (1 Adet)
Olmak üzere toplam 9’ dur.
2007 ve 2008 yıllarında KPSS’na girmiş olup, 70 ve daha üzeri puan alanların müracaat edebileceği Seçme Sınavı İlimiz Özel İdaresinde oluşturulacak komisyon tarafından Sözlü olarak yapılacaktır. Müracaatlar 23 Şubat 2009 tarihinde başlayacak olup, 09 Mart 2009 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 11 Mart 2009 tarihinde ise Seçme (Sözlü) Sınavı yapılacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
A- GENEL ŞARTLAR:
1-)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48.maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak
2-)Sınav Tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
3-)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
4-)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürü bulunmamak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1-)Alınacak personel için 4 yıl süreli eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2-) Seyahate ve her türlü arazi koşullarında çalışmaya elverişli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti,
2-Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,
3-KPSS Belgesi
4-Sabıka kayıt belgesi (Savcılık iyi hal kağıdı),
5-Daha önce herhangi bir kurum veya kuruluşta çalıştı ise hizmet belgesi,
6- CV’si (Adres ve Ulaşılabilecek Tlf. numaralarını da bildirir)
7-2 Adet resim.
Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak Sözleşmeli Personel olarak çalışabileceğine dair heyet raporu istenecektir.
Müracaatların Sivas İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekmekte olup, sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

Elazığ valiliği sözleşmeli eleman alımı

ELAZIĞ VALİLİĞİ 4/B'Lİ BÜRO PERSONELİ VE PROGRAMCI ALIM İLANI
Elazığ Valiliği Merkez İlçe ve bağlı İlçe Kaymakamlıklarında çalıştırılmak üzere 4 adet Büro Personeli ve 1 programcı pozisyonuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.
1-BÜRO PERSONELİ İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a)Fakülte veya Yüksekokulların ; Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Mahalli İdareler ve Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümü programlarından herhangi birinden mezun olmak.
b)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48?inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.(20 Ocak 1974 tarihinden sonraki tarihlerde doğanlar)
ç)Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak.
d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
e)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durum bulunmamak.
f)2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2-BÜRO PERSONELİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:
a)Diplomanın aslı veya tasdikli sureti.
b)(T.C. Kimlik Numaralı) Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli bir sureti.
c)KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin aslı veya tasdikli bir sureti.
ç)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
d)Adli sicil kaydı.
BÜRO PERSONELİ İÇİN AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ:
1-En az Ön Lisans mezunu olanlar için, Maliye Bakanlığınca belirlenen ücret ve nitelik vize cetveline göre, a)Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 1.040 TL?dir. b)5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.089, c)10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.137, d)15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.187, e)20 yıldan fazla olanlar 1,242 TL?dir.
1-PROGRAMCI İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48?inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
b)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.(20 Ocak 1974 tarihinden sonraki tarihlerde doğanlar)
c)Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak.
d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
e)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda, Programcı olmalarına engel bir durum bulunmamak.
f)2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
PROGRAMCI İÇİN ARANACAK NİTELİKLER
A.NİTELİĞİ
1-En az Ön Lisans yükseköğrenimli olmak (2009 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı alanından mezun olmak, fakülte veya yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak tercih sebebidir)
2-Yükseköğretim sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını Bitirdiğine İlişkin Onaylı sertifika sahibi olmak.
3-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK?ya tabi tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK?ya tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
4-2009 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde ?Test Of English As A Foreign Language? (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya ?International English Language Testing System? (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
5- Yabancı Dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin Yabancı Dil bilgi düzeyi (D) düzeye inmiş olarak kabul edilir.
B.ÜCRETİ
1- a)2007 yılında çalışıp 2008 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,
b)Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 4 ve 5.maddelerinde sayılanlarla mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.
2-Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviyesi düzeyi ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
PROGRAMCI İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:
a)Başvuru formu
b)Özgeçmişi
c)Diploma aslı veya tasdikli sureti
d)1 Adet Resim
e) (T.C. Kimlik Numaralı) Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli bir sureti.
f) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin aslı veya tasdikli bir sureti.
g)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
h)Adli sicil kaydı.
ı)Yabancı Dil Belgesi veya tasdikli sureti.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
a)Başvuruda bulunacak adayların Elazığ Valiliği?nin www.elazig.gov.tr sitesinde yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 23 Şubat- 06 Mart 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Elazığ Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b)Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı Puanları ÖSYM Başkanlığından Kurum tarafından teyit edilecektir.
c)Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
d) Şahsen başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Kabul edilmeme gerekçesi kendilerine yazılı olarak bildirilecek olup son başvuru saatine kadar giderilebilen eksikliklerin ikmal edilmesi halinde yeniden başvuru yapılabilecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
a)Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar şiçinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
b)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI:
a)Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra unvanları itibariyle KPSS (B) Grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.
b)Valiliğimizde oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan niteliklerine uygunluğu incelenecektir.
c)Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Bu durumda KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.
ç)Sağlık raporu başvuru sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
d) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başvurmayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.
e)KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi, istenilecek belgeler ve diğer hususlar Elazığ Valiliği?nin www.elazig.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup; ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

MEB bursu 180 lira

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14661
Milli Eğitim Bakanlığı adına öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan burslu öğrencilere, 1/1/2009 tarihinden itibaren ayda 180 TL. burs verilmesi; adı geçen Bakanlığın 29/12/2008 tarihli ve 4146 sayılı yazısı üzerine, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

POMEM duyuru

İşte Eğitim Daire Başkanlığı' nın 7. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE başlıklı duyurusu :
1- 7.dönem polis meslek eğitimi 22 Haziran 2009 tarihinde başlayacaktır.

2- Eğitime katılacak öğrenci adaylarının sağlık rapor işlemleri 02 Mart 2009 tarihinde başlatılacaktır.

Buna göre;

01-07 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan sınavda başarılı olan adaylardan;

a) 7. döneme bırakılan adayların tamamı,

b) Yedekten kazanan 120 bayan adayın tamamı,

c) 6.dönem için sağlık kurulu raporuna sevk edilen, ancak rapor işlemleri tamamlanmayan adayların tamamı,

09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında başarılı olan adaylardan;

a) 1000 erkek ve 40 bayan asil adayın tamamı,

b) 300 erkek ve 12 bayan yedek adayın tamamı,

sağlık raporu alacaklardır.

3- Sınavları asil ve yedekten kazanan adayların tamamı internet sorgulamasında isimleri karşısında belirtilen tarihte sağlık raporu ve güvenlik soruşturması için müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne gideceklerdir.

4- Adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine, nüfus cüzdanı, 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ve adli sicil belgeleri (09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında başarılı olanlar adli sicil belgesi getirmeyecektir) ile evli olanlar, eşleri hakkında yapılacak güvenlik soruşturması için güvenlik soruşturması formunda kullanılmak üzere eşine ait 1 adet vesikalık fotoğraf ile eşine ait adli sicil belgesi ile gideceklerdir.

5- Erkek adaylardan, askerde iken hava değişimi raporu alanlar aldıkları hava değişim raporları, askerlikten muaf ve askerliğe elverişli değildir raporu olanlar bu belgeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine gideceklerdir.

6- Sağlık kurulu rapor formlarını İl Eğitim Şube Müdürlüklerinden alan adaylar, rapor formunda belirtilen hastanelerden en kısa zamanda kurul raporunu tamamlatarak İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

7- Geçerli bir mazereti olmadan, 06 Mart 2009 Cuma günü saat 16.00’a kadar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünden sağlık rapor formunu almayanlar ile hastanelerden alacakları kurul raporunu 27 Mart 2009 Cuma günü saat 16.00’a kadar Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim etmeyenlerin adaylık hakları sonlandırılacaktır.

8- Sağlık kurulu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca “POMEM Öğrencisi Olur” şeklinde onaylanan adayların POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılacaktır.

9- Asil adaylardan sağlık raporu olumsuz sonuçlanan ve feragat eden adayların yerine 09-13 Şubat 2009 tarihlerinde yapılan ek kontenjan sınavında yedekten kazanan adaylar başarı sırasına göre planlanacaktır.

10- POMEM Müdürlüklerine planlama sonuçları 15 Haziran 2009 tarihinde www.egm.gov.tr/egitim adresinden yayınlanacaktır.

11- Yapılan bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kadın patronlar aranıyor

Küresel kriz Türkiye’de etkisini iyice artırmaya başladı. 2008 yılı Kasım döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puanlık artışla yüzde 12.2’ye çıktı. İşsiz sayısı ise 2 milyon 995 bine yükseldi.

Böyle bir tablo karşısında, 3 milyona yaklaşan işsizlerin, ‘bir umut haber bekledikleri’ İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata’nın kapısını çaldık. İşsiz sayısındaki rekor artışın, büyük bölümünün ev kadınlarının kriz nedeniyle iş aramaya başlamasından kaynaklandığını anlatan Ata, projelerini kadınlar ve gençler üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Yakın zamanda 2 bin 600 kadını ‘patron’ yapacak bir projeye başlayacaklarını açıklayan Ata, gençleri iş sahibi yapma projesinin ise yıl sonuna doğru hayata geçirileceğini belirtti. Kendi yakınları arasında da işsizler bulunduğunu anlatan Ata, “Sakın karamsarlığa kapılmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. İş aramaktan vazgeçmeyin. İşçi ya da memur olarak kamuda çalışmak istiyorsanız da mutlaka kamu personel sınavına hazırlanın ve yüksek not almaya bakın” tavsiyesinde bulundu.

Aysel ALP YAZIYOR
İşsizlere, özellikle kriz sonrasında daha kolay iş bulmaları için 81 ilde açtıkları kurslara katılmaları çağrısında bulunan Ata, “Kurslarımız ücretsiz. Ayrıca kursiyerlerimize kurs süresine bağlı olarak aylık 300 ila 330 lira da maaş veriyoruz” dedi. İşsizlerin patronu Ata ile 3 milyon işsizi iş sahibi yapma planları üzerinde konuştuk..

Kadınlara sürprizinizden söz eder misiniz?

Bu 17 milyon avroluk yeni bir proje. Mart sonu ya da Nisan ayında çağrılarına çıkmış olacağız. Gelişmişlik düzeyi düşük 43 ilde uygulayacağız. 2 bin 600 kadınımızı ‘iş sahibi’ yapacağız. Bunlara iş kurmalarına yönelik destek, eğitim, fizibilite, danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Sermaye desteği vermeyeceğiz ama bunu veren kurumlara yönlendireceğiz. Yani işini kurdurana kadar yanında biz olacağız, rehberlik edeceğiz. Ayrıca 7 bin 500 kadına mesleki eğitim; binin üzerinde kadına rehberlik ve danışmanlık hizmeti vereceğiz.

Gençlere proje yok mu?

Olmaz mı, onlar için 23 milyon avroluk bir proje üzerinde çalışıyoruz ve sene sonunda uygulamaya koyacağız. Çok önemli bir proje olacak. Gençlerin işgücü piyasasına girişini kolaylaştırıcı, kendi işini kurmaya destek veren bir proje olacak.

EV KADINLARI ÇALIŞMAYA KARAR VERDİ

İşsiz sayısı birden bire nasıl oldu da bu düzeyde arttı?

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 645 binlik artışla, 2 milyon 995 bine ulaştı. Burada en dikkat çekici nokta işgücüne katılma oranı 1.5 puan arttı. Bu da ağırlıklı olarak kadınların çalışmak istemesinden kaynaklandı. 2007 yılında işgücüne katılmayan 211 bin kadın, 126 bin erkek 2008 yılı kasım döneminde iş aramaya başlamış. Yani daha önce iş aramayan 337 bin kişi iş aramaya başlamış. 211 bin ev kadının iş aramaya başlaması, evde bir kişi çalışsın psikolojisinin bittiğini ve de ekonomik gelir düzeyini artırmak istediklerini gösteriyor.

İşsizlikte artış hızlı olurken, iniş daha yavaş oluyor. Neden?

Çünkü stokta olan işsiziniz var; bir de her yıl çalışma yaşına gelen, işgücü piyasasına giren yaklaşık 700-750 bin genciniz var. Yani siz stoklarınızı eritseniz bile her yıl 700-800 bin kişiye yeni iş yaratmanız lazım. Dolayısıyla hem stoku eritmek hem de işsizlik oranını aşağı çekebilmek için ekonominizin yılda ortalama yüzde 6 ila 6.5 seviyesinde büyümesi gerekiyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan sayısında da artış var mı?

Geçen ay 244 bin kişiye ödeme yaptık. Bu ay biraz daha fazla olacak gibi. Bugüne kadar fondan 1.5 milyon kişiye 2 milyar lira ödeme yaptık.

İş- Kur olarak küresel kriz dönemini nasıl geçireceksiniz?

Biz iki konuya odaklandık; birincisi işgücünün mesleki niteliklerini artırmaya ikincisi de iş yaratan projeleri desteklemeye. 1 yılda 100 bin kişiye kurstan geçireceğiz. Kurslarımıza katılabilmeleri için İş-Kur’a kayıt yaptırmış olma şartımız var. Şuanda kuruma 1 milyon 185 bin kişi ‘iş arayan’ olarak kayıtlı. Öncelikle mevcut istihdamın korunmasını hedefliyoruz. Bunun için kısa çalışma ödeneği taleplerini en kısa sürede karşılayacağız. İkinci olarak kriz sonrasına hazırlık yapacağız. Özellikle kadın ve gençlerin, mesleki açıdan yeterli olmayanların bu süreci kriz sonrasına hazırlık dönemi olarak değerlendirmelerini hedefliyoruz. Bunun için bir yılda 100 bin kişinin meslek sahibi olmaları, mesleki eğitimlerini geliştirmelerine yönelik projelerimiz olacak. Halen 25 ilde 101 projemiz sürüyor.

HARÇLIK BİZDEN

İşsiz insan açtığınız kursa nasıl gelip gidecek? Yemek parası, yol parası, nereden bulacak?

Kurslarımız ücretsiz. Ayrıca katılımcılara asgari ücretin yüzde 60’ı kadar ödeme yapıyoruz; yani aylık 300-330 lira civarında ‘harçlık’ veriyoruz. Bu kursa devam gün sayılarına göre değişiyor yani herhangi bir masraf etmeden kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Kurslarımız içeriğine göre 1 ila 6 ay sürüyor. Bu kurslara katılarak kendilerini geliştirebilirler, daha kolay iş bulabilirler.

Sizin yakınlarınız aranızda ‘işsiz’ var mı?

Evet.

Küresel kriz işsizin umutsuzluğunu iyice artırmışken, onlara neler tavsiye edersiniz?
İş-Kur portalı başta olmak üzere tüm iş arama kanallarını kullansınlar. CV bıraksınlar, gazete ilanalarına, özel istihdam bürolarına başvursunlar. İş- Kur danışmanlarından mutlaka iş görüşmesi, piyasanın ihtiyaçları konusunda bilgi alsınlar. Tutum ve davranışlarla ilgili taktik alsınlar. Haftada bir kez mutlaka kurum portalına girip durumlarına uygun iş, olup olmadığını kontrol etsinler.

Eğer kısa sürede iş bulamıyorlarsa o zaman mesleklerini geliştirici kurslara katılsınlar. Kamuda işçi veya memur statüsünde çalışmak istiyorlarsa; mutlaka kamu personeli seçme sınavına en iyi şekilde hazırlansınlar. Kamuda iş bulabilmelerinin alacakları yüksek puana bağlı olduğunu unutmasınlar. Tüm bunların yanı sıra en önemlisi ‘umutsuzluğa’ kapılmasınlar.

Kısa çalışma ödeneğine ne kadar talep geldi?

Binin üzerinde firmadan talep geldi. 15 Şubat’ta yaklaşık 5 bin 600 kişiye ödeme yaptık.Ay sonu itibariyle 35 ila 40 firmanın talebini karşılamış olacağız. Kısa çalışma ödeneğinden sadece üretimini durduran firmalar değil, kapasitesini düşürenler de yararlanabiliyor. Yani haftada 6 gün yerine 3 gün üretim yapma kararı alan firma da bu ödenekten yararlanmak için başvurabilir.

Bir yanda Fonda biriken 39.4 milyar diğer yanda yaklaşık 3 milyon işsiz. Bugüne kadar 1.5 milyon kişiye sadece 2 milyar ödeme yapmışsınız. Bu tablo içinizi sızlatmıyor mu? Geçtiğimiz yıl işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının genişletilmesine yönelik teknik çalışma yapmıştık. Ancak esnetmenin, iş piyasasının diğer konularıyla birlikte ele alınması kanaati oluştuğu için bu önerilerimiz ötelendi.

İşsiz sayısı bu kadar artarken, en azından küresel kriz döneminde bu koşullar esnetilemez mi?

Bu hükümetin,siyasi iradenin ve ekonomiden sorumlu kurumların verebileceği bir karar. Ancak iş piyasasının diğer konularıyla ele almak daha uygun olabilir. Ayrıca biz fondan yararlanma koşullarının esnetilmesi çalışmasını yaparken; aylık 90 ila 100 bin kişiye işsizlik ödemesi yapıyorduk. Bugün kişi sayısı 244 bine ulaştı; daha da artıyor. Dolayısıyla aktüeryal dengeler açısından bu seyir dikkatle izlenmeli.

Zorlu 3 Bin Kişi Alacak

zorlu-is-ilanlari
Zorlu İş Başvurusu
Zorlu Gayrimenkul’ün Zorlu Center projesinde önemli bir adım daha atıldı.
Zorlu iş başvurusu yaparak sizde fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Zorlu enerji grubu yeni iş ilanlarını sitemizde yayınlamaya devam edeceğiz.
 Zorlu Yapı’nın hazırladığı teknik şartnameye 12 firmanın davet edildiği ihalede ipi, Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ göğüsledi. 6 ay önce başlanan ihale sürecinde 2. turda 6, 3. turda ise 3 firma kısa listeye kalmıştı. Aktürk Yapı ile sözleşmenin mart ayında imzalanması hedefleniyor. Yapım aşamasında, 150’si ofiste çalışacak teknik personel olmak üzere toplam 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

1978 yılında kurulan Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ, bugüne kadar birçok önemli projede görev aldı. Türkiye’de en son inşaat tekniklerini kullanarak öncü olmuş Aktürk Yapı; bugüne kadar prestijli konut, hastane, ticari bina, okul, alışveriş

27 şubat 2009 resmi gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
TEBLİĞLER

Turkcell bin kişi alacak

Turkcell 2009 yılında 1000 kişilik istihdam yapacağını duyurdu.

 turkcell iş başvurusu yap

Turkcell 2008 sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı. 2008'de 1.6 milyon yeni abone elde eden Turkcell'in net kârı yüzde 36 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Abone Başı Aylık Ortalama Geliri (ARPU) 2007'nin son çeyreğine göre dolar bazında düşüşü Türk Lirası'nda değer kaybına dayandıran Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ekonomideki yavaşlamaya rağmen büyümeye devam edeceklerini iddia etti. 2009'da 3N lisans ücreti dahil 1.6 milyar dolar yatırım yapacaklarını kaydeden Ciliv, "Yatırımları bir önceki yıla göre 2 kat artıracağız. Herkes kriz konuşurken biz yatırım ve istihdam konusunda kararlıyız. Türkiye'de iştirakler dahil 1.3 milyar dolar, dış yatırımlara da 300 milyon dolar ayırdık. Herkes işçi çıkarmaları söylemeden işe alımlardan söz ediyor. Biz yaklaşık bin kişi daha istihdam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

KONUŞMA SÜRESİ ARTTI
Krizin konuşma süreleri üzerinde etkisinin çok önemli etkisi olmadığını mevsimsel etkilerin daha önemli olduğuna dikkat çeken Ciliv, yaz aylarında konuşma oranının yükseldiğini, Turkcell müşterilerinin cazip teklif ve kampanyaların da etkisiyle konuşma sürelerinin arttığını vurguladı. Ciliv Turkcell bayilerinin krizden etkilenip etkilenmediğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Biz daha önce yaptığımız çalışmalarla bayi kanalımızın eğitimine büyük destek verdik. Zor duruma düşen çok az sayıda Turkcell İletişim Merkezi bayilerine her koşulda yardımcı olmaya çalıştık. Nakit akışlarında sorun yaşamamaları için zaten eğitim vermeye başlamıştık."

CEP PAZARI YÜZDE 10 KÜÇÜLECEK
Turkcell'in dış yatırımlarının da büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Ciliv "Ukrayna'da bu yıl karlılığa ulaştık. Develüasyon yüzünden dolar bazında gelirlerde büyüme yüzde 71 olarak görünüyor. Aslında büyüme daha fazla. Ancak biz Belarus ve Ukrayna'nın uzun vadede büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu ülkelere yatırıma devam edeceğiz." Cep telefonu satışlarının yüzde 10 küçüleceğini tahmin ettiklerini kaydeden Ciliv çok dikkatli olmak zorunda olduklarını vurguladı. Ciliv, bir operatörün 55 TL'ye sınırsız konuşma tarifesine ilişkin bir soruya, "Çok değişik bir tarife. Açıkçası biz de hala o tarifeden nasıl kar edecekler onu çözememiş vaziyetteyiz. O yüzden biz de dikkat ediyoruz. Tabii biz de ona hızla cevabımızı verdik. Ona benzer şekilde fakat daha ölçülü tarifelerimizi var'' karşılığını verdi. "Süreyya Ciliv", "Cep telefonlarındaki fiyatın düşmesi, açıkçası sabitten mobile geçişi çok ciddi bir şekilde de hızlandırabilir. Bu da Turkcell'in içinde olduğu pazarı büyütür'' diye konuştu. 


 turkcell iş başvurusu yap

Dominos pizza bin kişi alacak

Domino's Pizza’nın İnsan Kaynakları Direktörü Tulga Onay bu yılki istihdam planlarını anlattı.
Dominos pizza iş başvurusu
Fast food sektörü krize rağmen istihdama devam ediyor. Büyüme hedeflerini açtığı şube sayısı ve karlılığıyla ortaya koyan Domino's Pizza’nın İnsan Kaynakları Direktörü Tulga Onay bu yılki istihdam planlarında 1000 kişinin işe alımını gerçeleştireceğini duyurdu.
Dominos pizza iş başvurusu

Ege üniversitesi öğretim üyesi alımı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden :
2547 Sayılı Kanuna Göre Öğretim Üyesi Alınacaktır.
Kuruluş Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kad. Der. Ad. Açıklamalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 2 1 Barış Operasyonları konusunda çalışmaları olmak
İletişim Fakültesi Gazetecilik Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 2 1 Basın İşletmelerinde Kalite ve Pazarlama Süreci konularında çalışmaları bulunmak
1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.
2 - Doçent kadrolarına başvuracakların 4 takım dosya, dilekçe, iş talep formu ile birlikte Rektörlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
3 - Doçent kadrolarına atamalar Daimi Statüde yapılacaktır.
4 - Başvurular Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak yapılacaktır.
5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
6 - Başvurular şahsen yapılacaktır.
7 - Son müracaat tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Yüzüncü yıl üniversitesi yardımcı doçent alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen bir adet Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 Sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir,
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuracağı birimi, anabilim dalını ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2) Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 puan almak.
3) Atama, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
4) Başvurular, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içersinde yapılacaktır.
5) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Programı : Tarih : Saat : Yer :
Yabancı Dil Sınavı 20.03.2009 10.00 Eğitim Fakültesi Dekanlığında
BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM Yardımcı Doçent AÇIKLAMALAR
EĞİTİM FAKÜLTESİ    
Fen Bilgisi Eğitimi 1  

Bozok üniversitesi öğretim elemanı alımı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU:
Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- En az lisans mezunu olmak.
6- Belgelendirmek kaydıyla mezuniyet tarihinden sonra alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Resmi kurumlardan alınan
tecrübe belgeleri için prim sorgulaması yapılmayacaktır. Özel kurumlardan alınan tecrübe belgeleri
ise prim dökümleri olması halinde kabul edilecektir.)
7- Başvurmuş olduğu kadronun alanında tezli yüksek lisans yapmış ise iki yıl tecrübeden muaf olacaktır.
B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, ilan detay
numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Lisans diploma örneği (*Onaylı)
3-Lisans transkript belgesi (*Onaylı)
4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle
geçerlidir.)
5-KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
6-Varsa Yüksek lisans belgesi (*Onaylı)
7-Nüfus cüzdanı örneği (*Onaylı)
8-iki adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)
9-Özgeçmiş
10-Askerlik terhis veya tecil belgesi (*Onaylı)
11-Savcılık belgesi (Aslı)
12-Hizmet belgesi (Daha önce kamuda çalışanlar için)
13-Tecrübe belgesi: Resmi kurumlardan alınan tecrübe belgeleri için prim sorgulaması
yapılmayacaktır. Özel kurumlardan alınan tecrübe belgeleri ise prim dökümleri olması halinde
kabul edilecektir.)
14- Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
*: Onayın Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması yeterlidir.
C- BAŞVURU YERİ
Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Bozok Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır.
Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
İrtibat Adresi:
Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adnan Menderes Bulvarı No:190 66200 YOZGAT Tel.: 0 354 212 6094 Faks: 0 354 212 2789
D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
  Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 13 Mart 2009
  Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 13 Mart 2009
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 13 Mart 2009
  Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh. veya Eğitim Fakültelerinin (Teknik Eğitim Fakültesi Dahil) Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Mezunu Olmak. Uzman 1 13 Mart 2009
  Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olmak. Uzman 1 13 Mart 2009

Türkiye kalkınma bankası uzman yardımcılığı sınavı

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden :
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ne sınavla 15 Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınav 11 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
A) Sınava başvuracak adayların genel koşulları taşımalarının yanı sıra;
1 - Lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olması,
2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 veya 28 - 29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın KPSSP40, KPSSP51, KPSSP53, KPSSP55, KPSSP61 ya da KPSSP76 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 aday içerisinde bulunması (Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır)
3 - ÖSYM tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 veya 28 - 29 Haziran 2008 tarihinde yapılan KPSS’nın yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması veya son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen; Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)’ndan 50 puan, İngilizce için TOEFL’dan (CBT) 153, (PBT) 477 ve üzeri puan almış olması,
4 - Yabancı dil puanı için KPSS sonucunu kullanan adayların, baraj olarak öngörülen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde bulunması,
5 - 11 Nisan 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,
6 - Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,
7 - Askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
8 - Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,
Gerekmektedir.
B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:
Sınava girmek isteyen adaylar 02-13 Mart 2009 tarihleri arasında, http://kalkinma.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru koşullarına uygun olduğu belirlenen adaylar, anılan internet sitesinden temin edecekleri Aday Başvuru Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.
1 - Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği,
2 - Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
3 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
Adaylar, Aday Başvuru Formunu ve yukarıdaki belgeleri 18 Mart 2009 tarihi saat 17.30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Postayla yapılan müracaatlarda, istenilen belgelerin asılları ya da noter onaylı örneklerinin gönderilmesi zorunlu olup, şahsen müracaatlarda belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Banka tarafından tasdik edilebilecektir.
Başvuru evrakları eksik olan adaylar ile evraklarında silinti, kazıntı ve tahrifat olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 06 Nisan 2009 tarihinden itibaren http://kalkinma.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.
D) Sınav konuları (oturumlar itibariyle) aşağıda belirtilmiştir:
- Birinci oturum : % 50 Muhasebe
% 3 0 Hukuk
% 20 Mali analiz
- İkinci oturum : % 30 Mikro İktisat
% 50 İşletme İktisadı
% 20 Matematik
Sınav esnasında hesap makinesi v.b. hiçbir donanım kullanılmayacaktır.
E) Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere alınacak 15 asil aday ile 8 yedek aday sayısı toplamının bir katı kadar fazla aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınav aşaması da 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekir. Yabancı dil düzeyi sözlü sınavda dikkate alınır.
F) Yazılı sınavı kazanan adaylar, adaylarda aranan diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler, sınavlar ve sınavı kazanan adayların atanması hakkında detaylı bilgiler Kurum web sayfasından (www.kalkinma.com.tr) veya İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.

Tarım ve köy işleri bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/12/1999 tarihli ve 23893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, her hangi bir duyuru beklemeksizin her yıl Mayıs ayı içerisinde başvuruda bulunurlar. Bu başvurular il müdürlükleri veya kuruluş müdürlükleri tarafından en geç 15 Haziran tarihine kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak üzere, görüşleriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Kpds yabancı dil sınavı başvuru bilgileri kılavuzu

2009-KPDS İlkbahar Dönemi

Ziraat bankası yeni personel alımı kapıda

Ziraat bankası kademeli olarak 6 bin kişi alacak.


Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, aktifte ilk defa 100 milyar TL’yi geçen Türk bankası olduklarını belirterek, bankanın toplam aktiflerinin 2008 yılı sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak, 104,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Çağlar, Ziraat Bankası’nın 2008 yılı faaliyet sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, aktiflerde yüzde 29’luk bir büyümenin yaşandığını, sektörden alınan payında yüzde 15 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Menkul değerler cüzdanının 56 milyar TL’ye ulaştığını ve yıl sonu itibariyle tüm bankacılık sektörünün taşıdığı kağıt stokunun yüzde 30’unun Ziraat Bankası tarafından taşındığını kaydeden Çağlar, kredilerin de 20,9 milyar TL’den, 29.9 milyar TL’ye ulaştığını ve sektörün kredilerde yüzde 28 büyürken, bankanın yüzde 43 büyüdüğünü söyledi.
Kredilerin toplam aktiflerden aldığı payın ise yüzde 29’unu krediye çevirdiğini belirten Çağlar, 2008’de toplam mevduatın krediye dönüşüm oranın yüzde 36’ya yükseldiğini, 2007 yılından 2008 yılına Ziraat Bankası’nın söz konusu oranı 5 puan arttırdığını, sektördeki artışın ise 0,4 puan olduğunu söyledi.
Çağlar, Eylül-Aralık döneminde 26 milyar TL’den 29 milyar TL’ye ulaşan bir kredi genişlemesinin yaşandığına da işaret ederek, sektörde bu oranın önemli ölçüde azaldığını söyledi.
Çağlar, bankanın 1255 hizmet noktası bulunduğunu, yurt dışında da 18 ülkede faaliyet gösterdiklerini kaydederek, bankada 21 bin 299 personelin bulunduğunu, 2008’de bin 954 personel alındığını, 3 yıl içinde asgari 6 bin yeni personelin de alınacağını sözlerine ekledi.

Siirt valiliği sözleşmeli personel alımı

T.C. SİİRT VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
SİİRT VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Siirt Valiliğine ihdas edilen 3 Adet Büro Personeli ve 1 Adet Programcı pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak,
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
5- Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli ve Programcı olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1) BÜRO PERSONELİ : (3 Adet Kadro)
a) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
b) 2008 KPSSP (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2) PROGRAMCI (1 Adet Kadro)
a) Fakültelerin Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği veya Elektrik İşleri Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği veya Elektronik İşleri Öğretmenliği, lisans programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yurt dışındaki okulların birinden mezun olmak,
Ya da Meslek Yüksekokullarının Bilgi İşlem, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme ön lisans programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yurt dışındaki okulların birinden mezun olmak,
Lisans Mezunu olmak tercih sebebi olup, öncelikle değerlendirilecektir.
b- Yüksek Öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.
c- 2008 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde `Test Of English As A Foreign Language` (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya `International English Language Testing System` (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
d- Yabancı Dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin Yabancı Dil bilgi düzeyi (D) düzeye inmiş olarak kabul edilir.
e- Lisans mezunları için 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı(B) grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Ön Lisans mezunları için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı(B) grubundan KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3-BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET :
UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ/KURUM BÜRÜT ÜCRETİ
EN AZ EN ÇOK
Büro Personeli 3 SİİRT /VALİLİK 1.040,00 TL 1.242,00 TL
a) Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde, sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır.
b) Sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan
7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır.
İdareler, yukarıda belirtilen tavan ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir
4-PROGRAMCIYA ÖDENECEK ÜCRET:
a) 2007 yılında çalışıp 2008 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre, İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,
b) Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 4 ve 5 inci maddelerinde sayılanlara mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için, sağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.
Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ/KURUM BÜRÜT ÜCRETİ
EN AZ EN ÇOK
Programcı 1 SİİRT /VALİLİK 1.073,00 TL 1.565,00 TL
NOT:
1-Söz konusu ücretler 01.01.2007 tarihi itibari ile tavan ücretler olup, Temmuz 2007 , Ocak 2008 ve Temmuz 2008 tarihlerinde çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen ücret artışları dikkate alınarak artırılacaktır.
2- Bilgisayar Mühendislerinin ücretlerine, mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin %20 si oranında ayrıca ilave yapılır. Kurum belirlenen sözleşme ücretinin altında ödeme yapmaya yetkilidir.
3- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 Sayılı KHK` ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK` ya tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin aslı yada onaylı sureti,
2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın tasdikli bir fotokopisi,
3- KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin aslı veya tasdikli fotokopisi (KPSSP3) veya (KPSSP93)
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5- Adli sicil kaydı.
6- Programcı Kadrosu için Özel Şartlar Başlığı altında belirtilen diğer belgelerin tasdikli birer örneği.
7- 2 Adet Fotoğraf
8- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika, (Programcı Pozisyonu için)
9- Deneyimlerine ilişkin Belgeler, (Programcı Pozisyonu İçin)
10-KPDS İngilizce en az (D) Düzeyinde İngilizce bildiğine dair belge (Programcı Pozisyonu için)
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1- Başvuruda bulunacak adayların, Siirt Valiliği (www.siirt.gov.tr) adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 02-16 Mart 2009 tarihleri arasında İl Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Bürosu) Hükümet Konağı Kat:2, Merkez, SİİRT adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Kurum tarafından teyit edilecektir.
3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
DİĞER HUSUSLAR
1) Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
1- Büro Personeli : Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2008 KPSS (B) grubu sınavında KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır.
2- Programcı : Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra lisans mezunları öncelikli tercih sebebi olduğundan dolayı Lisans mezunları arasından 2008 KPSS (B) grubu sınavında KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan, , Lisans mezunu başvurusu bulunmaması halinde ise, Meslek Yüksek okulu mezunları arasından KPSS (B) grubu sınavında KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır.
3- Valiliğimizce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS(B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.
5- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.
6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
8- KPSS(B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar Siirt Valiliği (www.siirt.gov.tr) Internet adresinde, ilan edilecek olup, ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

İzzet baysal üniversitesi sözleşmeli personel alımı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06,2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvana sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

ECZACI 1 Eczacılık lisans programından mezun olmak.

Not: KPSS(B) puan şartı aranmamaktadır,

I.BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, .

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını agğa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak,

5- Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetim Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş olmak,

6- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı İle özürlü bulunmamak.

7- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeyden mezun olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
II. BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3-1 adet fotoğraf ve

Abam İzzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabui edilmeyecektir,)

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru sûresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibg.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası iie çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

26 şubat 2009 resmi gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TEBLİĞLER
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
YARGITAY KARARI

Tarım ve köy işleri bakanlığı yerleştirmeleri en düşük ve en yüksek puanlar

KPSS-2009/2 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARINDAKİ
EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

Tarım bakanlığı 2009 atama sonuçları

KPSS-2009/2: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Deniz Baykal'dan işsizliğe çözüm önerileri

CHP Lideri Deniz Baykal, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "İşsizliğin önlenmesiyle ilgili bir önerin var mı" çağrısına "7 Maddelik Önlemler Paketi"yle karşılık verdi.

CHP’nin dün grup toplantısında konuşan Baykal, bu önerilerini şöyle sıraladı:

Ekonomik krizle ilgili olarak ortaya koyduğun "Teğet geçti, dibi göründü" anlayışından vazgeç. "Teğeti meğeti, hamdolsun"u bırak. Bütçenin gerçekçi olmadığını söyledik yeni program yapılmalı. Büyüme enflasyon, dış açık ile finansman ne olacak bunlar gerçekçi bir şekilde hesaplanmalı.

Derhal harcama hedeflerini çıkarmış olduğunuz bütçeye göre değil, ekonominin gerçeklerine göre asgariye indir. Bu tasarrufla kamu yatırımları ve altyapı harcamalarına yönelt. Seçim yatırımlarına değil.

Otomobil ve dayanıklı tüketim mallarında geçici olarak 6 ay boyunca KDV’yi kaldır.

Kur politikasında TL’nin aşırı değerlenmesine yönelik politikaları frenle.

Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacaklardaki artış, bankaları ciddi bir sıkıntıya sokmuştur. Derhal bir kredi garanti fonu oluşturmalıdır. Kredi yardımı yapılan şirketlere de işçi çıkarmama şartı getirilmeli.

Sigorta primlerini ve stopajı derhal 10 puan aşağıya indir.

İşsizlik fonunun imkanlarını, işsizlikle mücadele için kullan. Bu önerileri yerine getir, uygula. Yoksa biz senin siyasi hayatının bunları uygulamadığın için bitmesini istemiyoruz. Aksine, bu önerilere her türlü katkıyı vermeye hazırız.

Öğretmen atama sonuçları

 2009 öğretmen atamaları sonuçları

Bugün saat 10'de gerçekleştirilen öğretmen atama sonuçları, saat 11:00 itibariyle,
sonuçları açıklandığında buradaki bağlantıdan tc kimlik no ile atamalarınıı öğrenebilirsiniz.

25 şubat 2009 resmi gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
YÖNETMELİKLER
 
TEBLİĞLER
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Damga vergisi için dava açıldı

Yaklaşık bir ay önce 4/B ve 4924 Kapsamında çalışanların hizmet sözleşmelerindeki damga vergisini personele yükleyen maddenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açan Sağlık-Sen Hukuk Bürosu, aynı gerekçelerle Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmeleri için de  yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmelerinin  12. maddelerinde yer alan“Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi ilgili tarafından, diğer resim, harç ve benzeri giderler kurumca karşılanır” şeklindeki düzenleme nedeniyle, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, kamuda ve özel sektörde hiçbir personelin ödemediği bir vergi türüyle yükümlü kılınıyor.


Sendikamız Hukuk Bürosu, tarafından açılan davalarda Anayasa’nın vergi ödevi başlıklı maddesinde vergi yükümlülüğünün kanunla konulabileceğine işaret edilerek, mevcut kanunlarda sözleşmeli personelden damga vergisi alınmasına dair bir hükmün bulunmadığı belirtildi.


Dava gerekçesinde ayrıca işçilerin iş sözleşmelerinin damga vergisi kanunundan muaf tutulduğuna vurgu yapılarak, buna karşın sözleşme imzalayan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının damga vergisi ödemek durumunda bırakıldığı, bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği de ifade edildi.


Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, çalışma hayatı içinde sadece sözleşmeli personelin kendilerine dayatılan hizmet sözleşmelerinden ötürü her yıl damga vergisi ödemek durumunda kaldığını belirterek, “Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu hak ihlalini sona erdirmek için tüm yasal yolları kullanacağız” şeklinde konuştu.

memurlar.biz

Öğretmen bilgilerini çalan yakalandı

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, açıkladı: “Bu bir hack’lenme olayı değil. Köstebek içimizden çıktı. Bilgileri sızdıran kişi bakanlıkta görev yapan bir öğretmen"
Bakan Çelik, Balçiçek Pamir’le Söz Sende programında ses getirecek açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ait kişisel bilgilerin bakanlığın internet sitesinden sızdırılması ile ilgili haberi ilk kez Söz Sende’de açıkladı: “Bu bir hack’lenme olayı değil. Köstebek içimizden çıktı. Bilgileri sızdıran kişi bakanlıkta görev yapan bir öğretmen ve savcılığa verildi. Amacı bilgileri satmak veya kullanmak değil sadece bakanlığa zarar vermekti.”
Bakan Çelik, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in son açıklamalarını da eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Çelik, Adalet Bakanı’nın yerel yönetimlerin iktidarla ilişkileri konusunda söylediği tartışma yaratan sözlerini şöyle değerlendirdi: “Mehmet Ali Bey hitabeti çok yerinde bir arkadaşımızdır, bir söz ustasıdır ama bu konudaki ifadelerine kesinlikle katılmıyorum.”
Çelik, bugün Milliyet gazetesinde yer alan “soğukta ders yapılan okul” haberine de tepki gösterdi. Doğan Grubu’nun CHP’nin yandaş medyası olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: “Bu zorlama bir haberdir ve Doğan Grubu’nun son zamanlarda ortaya çıkan vergi borçlarıyla ilgilidir. Suç üstünde yakalanmış olmanın ruh haliyle ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.” Medyanın tarafgir olduğu takdirde saygınlığına gölge düşüreceğini ve gazete patronlarının dokunulmaz olmadıklarını söyleyen Bakan Çelik, başbakan Erdoğan’ın sıkça kullandığı ifadeyi tekrarlayarak “Hoşgörülü davranmaya çalışıyoruz ama kimse bizi uysal koyun zannetmesin” dedi.
 “Ermenilerden Özür” kampanyasıyla ilgili görüşlerini “Özür dilemem” diyerek açıklayan Bakan Çelik, “Sarı Gelin” belgeseli tartışmalarına da son noktayı koydu: “Bu Genelkurmay tarafından yaptırılan bir belgesel değildir. Okullardaki dağıtımını da bizzat ben durdurdum.”

Türk Hava Yolları iş başvurusu ile kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları personel alımı yapacaktır. Toplamda 600 adet kabin memuru alımı düşünülmekte.
 Türk hava yolları iş başvurusu için detaylar aşağıda.
Global krizle birlikte zor günler yaşayan dünya havacılık sektörü 2008 yılında yüzde 10'un üzerinde küçülme yaşarken Türk Hava Yolları gerek yolcu sayısı, gerekse yeni hatlarıyla büyümeyi sürdürüyor. THY geçen yıl yolcu sayısını yüzde 15.6 artırarak 21 milyon 870 bine yükseltirken, ücretli yolcu trafiğini yüzde 13.9 ve kapasitesini yüzde 11.6 artırdı.

THY iş başvurusu için ücretsiz üye olunuz

KAPASİTE ARTIYOR
Açtığı yeni hatlarla dikkat çeken THY son olarak Kenya'nın Başkenti Nairobi'ye direkt uçuşlara başladı. İlk seferde gazetecilerle sohbet eden THY Genel Müdürü Temel Kotil herkesin küçülmeyi düşündüğü ortamlarda büyümeye odaklandıklarını söyledi. Kotil, "Geçtiğimiz yıl dünya havacılığı yüzde 10 daraldı. Bizim koltuk büyümemiz ise yüzde 21 oldu. Uyguladığımız hacim ekonomisi ile giderlerimiz azaldı, gelirler arttı. Krizi böylece fırsata dönüştürdük" dedi. Kotil, 2006'da 4 ay içinde 24 yeni hat açtıklarını buna 2008'de 4 hattı da eklediklerini belirterek, bu yıl 6 yeni hat daha açacaklarını anlattı.
Temel Kotil kendisini sevindiren iki nokta olduğunu belirterek "Birincisi kapasitemizi artırıyor olmamız. İkincisi ise yeni eleman almamız ve istihdamı arttırmamız" dedi. Kotil 5 yıl önce pilot sayısını 640'dan bin 600'e çıkardıklarını kabin memuru sayısının da bin

TODAİE doçent alacaktır

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden :
DOÇENT ALINACAKTIR
Enstitümüzde açık bulunan 3. dereceli doçent kadrosuna “Kamu Yönetimi” alanında 1 adet doçent alınacaktır.
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek (Kamu Yönetimi, Uluslararası Örgütler ve Avrupa Birliği konularında araştırma, yayın ve benzeri çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Duyurulur.
ADRES
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
85 Nolu Cad. No: 8 Yücetepe/ANKARA

MOL mart aynında 2 bin kişi alacak mol iş başvurusu

MOL mağazaları 30 mart'a kadar 2 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. sizde mol iş başvurusu yapmak için tıklayın.

30 Mart'ta aynı anda ve aynı saatte Urfa, Elazığ, Antalya ve gerisi İstanbul'da olmak üzere toplam 10 mağaza açacaklarını söyleyen Özdemir, istihdama da büyük katkı yapacaklarına dikkat çekti. Özdemir, 30 Mart'a kadar 2 bin kişiyi işe alacaklarını ve iş başvurularının MOL'ün interneti sitesi olan molturkiye.com adresinden yapılabileceğini belirtti.

Yeni açılışlar için özel bir kampaya yapacakları bilgisini de veren Özdemir, "Açılış günü için MOL'den ürün alacaklar aynı zamanda hediye kazanacak. Her bir ürünün üzerinde bir hediye olacak" dedi.

YURTDIŞI LİSTELERİ AÇIKLANIYOR

Özdemir, yurtdışında açılacak mağazalar için de çalışmak isteyenlerden binlerce başvuru geldiğini ve kabul edilenlerin bu ay içerisinde yine internet siteleri üzerinden duyurulacağını söyledi. Özdemir, ilk etapta Suriye, Kazakistan ve Almanya'da mağazalar açacaklarını kaydetti.