Üniversite için sözleşmeli eleman alımı yapılacaktır

 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen Unvanlarda toplam 2 (iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

HEMŞİRE 1 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu onlısans programından mezun olmak Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN 1 Beslenme ve Diyetetik tisans programı mezunu olmak.

I.BAŞVURACAK ADAYtARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1 - Başvuracak adaylarda vukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı 12010-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP9İ ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

II. BAŞVURU : Adayların bu ilanın gazetede yayını tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- uzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

4-1 adet fotoğraf ve Abant izzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak; Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru suresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Değerlendirme öncelikle Öğrenim Durumu ardından ilgili KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacaktır, ilan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.