Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 480 memur alımı yapacak

Devlet memuru iş başvurusu
 Bakanlık bünyesinde yeni memur alımları yapılacaktır. Devlet memuru iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki detayları inceleyiniz.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN:

TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA
İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslara göre, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire,
Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına, lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle
yapılacak sözlü sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Başvuru başlayış tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Erkek adaylar için askerlik
hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

4- Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1- Sosyal Çalışmacı : Sosyal
Hizmet, Sosyal
Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

2- Sosyolog : Sosyoloji lisans programından mezun olmak veya sosyoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

3- Psikolog : Psikoloji lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

4- Fizyoterapist : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

5- Çocuk Gelişimcisi : Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

6- Diyetisyen : Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

7- Hemşire : Hemşirelik,
Sağlık Memurluğu, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

8-
Sağlık Memuru : İki yıllık Yüksekokulların Hemşirelik,
Sağlık Memurluğu,
Sağlık Teknikerliği, Acil
Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil
Bakım Teknikerliği, Paramedik alanlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP93 türünden geçerli puanı bulunmak.

9- Öğretmen : Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlk Öğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve Yabancı Dil Öğretmenliği için Yabancı Dil Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini
başarı ile tamamladığına
ilişkin belge sahibi olmak. 2010 ve 2011 KPS Sınavına katılmış ve KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

10- Din Görevlisi : İlahiyat lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu; KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.C) POZİSYONLAR:

Pozisyon sayıları, unvanlar ve iller itibariyle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet adresinde (www.
aile.gov.tr) yayımlanacaktır.2- BAŞVURUYA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:1. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

1. Başvuru Tarihi: 05/03/2012 ile 16/03/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. (16/03/2012 itibariyle saat 17.00’de sona erecektir.)

2. Başvuru Yeri: Bakanlığımız internet sitesinde (www.
aile.gov.tr) yayımlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Sözlü sınava girme hakkı
kazanan adaylar
tarafından, elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilen diğer belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına
teslim edilecektir.

4. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Öğrenim (Alan/Bölüm) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları, ÖSYM Başkanlığından kurumumuz
tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre
işlem yapılacaktır.

2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire,
Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 3 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak
kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sayfasında (www.
aile.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir.

4. Başvurulan unvanlar itibariyle adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanacaktır. Her unvan için pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

5.
Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %50’ı sözlü sınav puanının %50’ı esas alınarak belirlenecektir.

6. Sınav
sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

7. Atamalar;
Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak
kazanacaktır.
Başarı puan sıralaması
sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

8. Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlü Sınavına girme hakkı
kazanan adayların listesi, sözlü sınav tarihi ile bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin
teslim edileceği en son tarih müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.
aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Adaylar en fazla 15 il tercihinde bulunabilecektir.

10. Başvuru ve
işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır.3. TEBLİGAT :

Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sözlü sınav bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.
aile.gov.tr) ilan edilecektir. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.
aile.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.4. ATANMAYA HAK
KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1.
Sağlıkla ilgili olarak görevini
devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

2. Diploma veya çıkış belgesi,

3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

4. 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata
uygun son altı ay içerisinde çekilmiş)

5. Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından son altı ay içerisinde alınmış )

6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7. Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

8. Mal Bildirimi Formu.(evrak tesliminde Bakanlıktan temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (evrak tesliminde Bakanlıktan temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)Not: İstenilen belgeler yarım kapak veya plastik dosya ile birlikte teslim edilecektir.İLAN OLUNURAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İL DAĞILIM LİSTESİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İL DAĞILIM LİSTESİ
KURULUŞLAR SOSYOLOG SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG FİZYOTERAPİST DİYETİSYEN ÇOCUK GELİŞİMCİSİ HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU ÖĞRETMEN DİN GÖREVLİSİ TOPLAM
ADANA 1 2 3
ADIYAMAN 2 1 1 2 6
AFYONKARAHİSAR 2 1 1 3 1 8
AĞRI 2 1 1 1 5
AMASYA 1 1 2 1 1 6
ANKARA 1 1 3 1 3 9
ANTALYA 1 1 2
ARTVİN 2 1 1 1 5
AYDIN 1 1 1 3
BALIKESİR 2 2 1 1 1 7
BİLECİK 2 1 1 4
BİNGÖL 2 1 1 4
BİTLİS 1 2 1 1 5
BOLU 1 1 1 2 5
BURDUR 2 1 1 4
BURSA 5 1 1 1 1 1 10
ÇANAKKALE 1 1 2 1 1 6
ÇANKIRI 3 1 1 2 7
ÇORUM 2 1 3
DENİZLİ 1 1 2 4
DİYARBAKIR 5 2 1 1 2 11
EDİRNE 2 1 1 1 5
ELAZIĞ 2 1 1 1 2 1 1 1 10
ERZİNCAN 2 1 1 1 5
ERZURUM 4 1 1 1 1 1 1 10
ESKİŞEHİR 2 1 1 1 5
GAZİANTEP 4 1 1 1 1 8
GİRESUN 2 1 1 1 5
GÜMÜŞHANE 2 1 1 1 1 6
HAKKARİ 2 1 3
HATAY 1 1 1 1 4
ISPARTA 2 1 1 1 5
MERSİN 3 1 4
İSTANBUL 6 3 2 10 2 6 29
İZMİR 1 2 2 1 6
KARS 2 1 1 1 1 1 7
KASTAMONU 2 1 1 1 1 6
KAYSERİ 3 1 4
KIRKLARELİ 2 1 1 1 2 7
KIRŞEHİR 1 1 1 2 1 1 7
KOCAELİ 5 1 3 1 3 1 6 20
KONYA 2 1 1 1 2 1 1 1 10
KÜTAHYA 1 1 1 1 4
MALATYA 2 2 1 1 2 8
MANİSA 2 1 1 5 1 10
K.MARAŞ 3 2 1 1 7
MARDİN 2 1 1 1 1 1 7
MUĞLA 1 1
MUŞ 2 1 1 2 6
NEVŞEHİR 3 1 1 1 2 8
NİĞDE 3 1 1 1 1 1 8
ORDU 2 1 1 1 1 6
RİZE 2 1 1 1 1 6
SAKARYA 4 1 1 1 2 2 11
SAMSUN 1 1 4 1 7
SİİRT 2 1 3
SİNOP 2 1 3
SİVAS 1 1 1 1 4
TEKİRDAĞ 2 1 1 1 5
TOKAT 2 1 1 1 2 1 8
TRABZON 3 1 1 2 1 8
TUNCELİ 1 2 1 1 1 6
ŞANLIURFA 2 1 1 2 1 1 8
UŞAK 1 1 2
VAN 1 1 1 2 5
YOZGAT 2 1 1 1 1 6
ZONGULDAK 1 1 1 1 4
AKSARAY 2 1 1 1 5
KARAMAN 2 1 3
KIRIKKALE 1 1 2
BATMAN 1 2 1 1 5
ŞIRNAK 2 1 3
BARTIN 1 1
ARDAHAN 1 1 2
IĞDIR 1 1 1 1 4
YALOVA 2 1 2 1 6
KARABÜK 1 1 1 1 4
KİLİS 2 1 3
OSMANİYE 2 1 3
DÜZCE 2 1 1 1 5
GENEL TOPLAM 3 156 43 56 10 38 76 24 52 22 480

1 yorum:

  1. yaw ögretmen ayrımı yapmadan kpss p 3 puanı iyi de kardeşim her ögretmen sanki hurraa branş farkı gözetmeden kpss giriyor ve kim yuksek almışsa kadrolu atanıyor geri kalan yuzbinler ise başka bahara..bu ne sacmalık ögretmenlik var 22 puanla atanabiliyorken 90 puanla atanamayan oretmen var

    YanıtlaSil

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.