Göç idaresi genel müdürlüğü 100 memur alacak

2013 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 100 Uzman Yardımcısı Alımı ,  2013 memur alımı , İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 100 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 23 Eylül ila 4 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (65), 8 inci
dereceden (35) adet olmak üzere toplam (100) adet kadroya Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 – En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 – ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 – 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle (35) otuzbeş yaşını doldurmamış (01.01.1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II – SINAV BAŞVURUSU

1 – Giriş Sınavı başvuruları 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp 04 Ekim 2013 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir (04 Ekim Cuma günü sınav ücreti yatıranlar 05 Ekim Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir).

2 – Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretini Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti alınmaksızın yatıracaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, GAZİSEM’in https://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır.

3 – Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava katılacaklarını belirteceklerdir.

4 – Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5 – Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

6 – Ancak sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri GAZİSEM tarafından geri ödenecektir.

III – SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV – ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-1

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm Kadro Adedi Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan
1.Grup Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları 20 400 - KPSSP30 70
2.Grup Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları 20 400 -KPSSP64 70
3.Grup Çalışma Ekonomisi, İktisat, İşletme, Maliye Bölümü Mezunları 15 300 -KPSSP101 70
4.Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 15 300 - KPSSP21 70
5. Grup İstatistik Bölümü Mezunları 4 80 -KPPSP25 70
6.Grup Sosyoloji Bölümü Mezunları 10 200 -KPSSP68 70
7.Grup Psikoloji Bölümü Mezunları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 10 200 -KPSSP68 70
8.Grup İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Sinema ve Televizyon bölümlerinden mezun olmak 6 120 -KPSSP68 70
Toplam 100 2000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.