İlksan Engelli Personel Alımı

İLKSAN Engelli Büro Memuru Alımı , 2013 engelli memur alımı , T.C. İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2(İKİ)BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

Genel Müdürlümüze aşağıda belirlenen şartlarda Özürlü statüsünde 2 (İki) büro personeli alınacaktır.

A – BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
(A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.

d) İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) 2012 veya 2013 yılında düzenlenen KPSS veya ÖMSS sınavlarından birine girmiş olmak ve en az 70 puan almış olmak,

f) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.