Borçtan kurtulma duası

Dünya’nın varoluşundan beri insanlar hep borç, sıkıntı ve kederlerden dert yanar, bu sıkıntılarının geçmesi için umut eder, yaradana sığınır ve borçtan kurtulmak için dua ederler. Borç yiğidin kamçısıdır atasözünün aksine kimi zaman o kadar borç ve sıkıntı içine düşeriz ki; çabalayıp daha çabuk kurtulma azmimiz yok olur. Zaten hemen hemen her insanın, her ailenin bunlarla yüz yüze olduklarını söyleyebiliriz. Bilhassa bu son zamanlarda insanoğlunun bitmez tükenmez ihtiyaçlarını karşılamak için bilinçsiz ve ölçüsüz bir şekilde borç altına girerler. Ayrıca aile sorunlarının çoğalmasından doğan, sıkıntı, üzüntülerde başını alıp gidiyor. Bunlardan kurtulmak ve düzlüğe çıkmak için manevi güce de büyük önem veririz. Borçtan ve sıkıntıdan kurtulmak için önerilen bazı dualar vardır. Bunlara örnek vermemiz gerekirse;


Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.)
“Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah’ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme.)”

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.)
“Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir.

Bu duaları okuyarak borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Elbette sadece dua edip, hiçbir şey yapmayarak borçtan kurtulmanız mümkün değildir. Çabalayın ve dualara sarılın ki yaradan size mükafatını versin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.