2014 Hacettepe personel alımı

2014 Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı , 2014 Sözleşmeli Personel Alımı , HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2 Maddesi (b) bendine göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla toplam 55 pozisyona Kamu Personeli Seçme Sınavı (Bl grubu puan sırası esas alınarak ve ücretleri özel bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır

POZİSYON SAYI KPSS PUAN ARANAN NİTSÜKUR TÜRÜ

Hemşire 55 KPSSP3 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden
çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen yüksek okullardan ya da bölümden mezun olmak,

(7) Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhili şartını kabul etmek)

(8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5 fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

BAŞVURU YERİ, ŞEKU ve ZAMANI

(1) Adayların başvurularını C Katı insan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomasının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, “öğrenimle ilgili koşullar” kısmında istenilen belgeler- erkek adaylar için terhis veya tecil belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikterj uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www. hgstane.hacettepe.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır. Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde gelmeyen aday sayısı kadar yedekten KPSS puan sırasına göre aday davet edilecektir.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hastane.hacettepe.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.