Erciyes üniversitesi personel alımı

 ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücreti döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; 1 (bir) fizyoterapist, 3 (üç) büro personeli, 1 (bir) destek personeli, ücreti özel bütçeden karşılanmak
üzere; 45 (kırk beş) hemşire olmak üzere toplam 50 (elli) personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgi www.erciyes.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.