Halkbankasi servis görevlisi alım sınavı

Halkbankasi servis görevlisi olmak isteyen arkadaşlar 7 Ağustos pazar günü Halkbankası eleman alımı sınavı gerçekleştirecektir. Halk bankası memur alımı sınavı ile ilgili detaylar aşağıda olup isbasvurusu.org sitemizden sizde başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bundan bir önceki yayınımız PTT 200 Dağıtıcı alacak ilanımız ilginizi mutlaka çekecektir.

Halk Bankası Türkiye genelinde bulunan şubelerinde Servis Görevlisi olarak çalıştırmak için personel alımı yapacaktır.


Halkbankası servis görevlisi sınavı

 Halk Bank Personel Alımı sınavı 7 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacaktır. Sınava aşağıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan herkes katılabilir. Adaylar sınav ücretini 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00'a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. 
Halkbank  personel alımı başvur koşulları, başvuru şartları, başvuru formunun doldurulması, Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar, sınav soru dağılımları, Mülakat ve Nihai Değerlendirme işlemleri hakkında geniş bilgi haberimizde yer almaktadır.
Servis Görevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu
09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00'dan
10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00'a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır.
Sınav Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 24.00'e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir.
T. HALK BANKASI A.Ş. 
SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI
Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.
Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 
1. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye'de çalışma izni almış olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
• 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,
• Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
• Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
• Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak,
Gerekmektedir.
Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.
Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
2. Genel Hususlar
• Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
• Adaylar görev almak için seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.
• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.
• Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde "Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine" dair hüküm bulunacaktır.
• Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.