Torbadan Sonra Memur Maaşları

 Memur maaşları yeni yasalar ile değişim yaşıyor. Memur olmak isteyen arkadaşlar memur haberlerini sitemiz isbasvurusu.org ile takip edebilirsiniz.

İşte torba yasadan sonra memur maaşları gelişmeleri;

1- Torba kadro sadece derece-kademe ve ek gösterge ilerlemesi midir? Yoksa makam değişikliği de getirir mi? Örneğin şef olarak çalışan bir personel torba kadro ile müdür kadrosuna atanabilir mi?

657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen konu uygulamada torba kadro olarak algılanmaktadır. Bu maddeye göre derece yükselmesi için gerekli olan
bekleme süresine uymadan belirli şartları haiz memurlara derece yükselmesi imkanı sağlanmıştır. Bunların başında ise;
1- Öğrenim düzeyinin yükseköğrenim olma şartı

2- Atanılacak kadronun derecesi ve ek göstergesidir.
Lise mezunları torba kadro uygulamasından faydalanamazlar.
Maddede şartlar açıkça belirtildiği için bunların açıklamasına girmek istemiyorum. Soruya göre şartları taşıyıp da 68/B çerçevesinde ataması yapılanların hem derecesi hem ek göstergesi hem de atanılan kadronun durumuna göre diğer özlük hakları değişmektedir.

Yani makam, görev veya temsil tazminatı alma durumu da ortaya çıkmaktadır. Sorudaki örneğe göre görevde yükselme sınavında başarılı olan bir şefin 68/B çerçevesinde müdür kadrosuna atanması mümkündür. Müdür kadrolarının genel olarak derecesi 1 olduğu için en az 10 yıllık hizmet süresinin olması gerekir. Yine görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen şartlara paralel olarak yükseköğrenim mezunu olması gerekmektedir.

2) Mimar olarak 5/1 derece 1100 ek gösterge ile çalışan bir memur 3/1 derece ve 2200 göstergeye geçmesi durumunda ek gösterge artışı ve derece yükselmesinin getirdiği maaş farkı dışında ekstra bir getirisi var mıdır? Bu örnekteki personelin maaşında ne kadar bir değişiklik olmasını öngörürsünüz?
5/1 dereceli bir mimar 3’üncü dereceli bir kadroya atanırsa; göstergesi 835’den 1020’ye, ek göstergesi 1300’den 2200’e, özel hizmet tazminatı oranı 152’den 160’a ve ek ödeme oranı 130’dan 140’a çıkacaktır. Dolayısıyla maaşında da 200 TL civarında bir artış olacaktır.

3) Torba kadro ile yükseleceği dereceyi kim belirler? Yukarıdaki örnek için 5’inci dereceden 4’üncü dereceye de düşebilir mi?
Derece yükselmesi atamaya yetkili amirler tarafından yapılır. Atamaya yetkili amirler bu yetkilerini her zaman devredebilirler. Yukarıdaki örneğe göre 8 yıllık hizmeti olan bir mimar 4’üncü dereceye de atanabilir.

4) Torba kadronun getirdiği maaş farkını kişi ne zaman almaya başlar?

160 seri No.’lu DMK Genel Tebliği’ne göre 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödenmektedir. Memurlar maaşlarını peşin aldıkları için bunlara yeni göreve başladıkları günden itibaren fark ödemesi yapılacaktır.
Memuriyetten önce yapılan askerlik süresi yıllık izinde dikkate alınır mı?
Memurların tereddüt ettiği konulardan birisi de memuriyete girmeden önce yapılan askerlik süresinin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağıdır.
Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı son noktayı koymuştur. Bu Başkanlığın 27/09/2010 tarihli ve 19283 sayılı mütalaasında şu ifadelere yer verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.