Yapılandırma Borçları Nasıl Ödenecek

 Yeni bir yapılandırma ile SGK borçları 18 eşit taksit ile ödenebilecek. Yapılandırılan borçlar nasıl ve nerden ödenecek diye düşünen devlete borcu olan arkadaşlar ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1-SGK’nın yapılandırıdığı alacak tutarı nedir?

Nisan 2014′den önce tahakkuk eden SSK, BAĞ-KUR ve Emekli sandığı kapsamından kaynaklanan yaklaşık 100 milyar TL’sını aşan SGK alacakları yapılandırılıyor.

2-Yapılandırılacak borç nasıl güncellenecek?

Alacaklar için; 2004/Aralık’a kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranı, 2005/Ocak’tan 2014/Nisan ayına kadar (bu ay dahil) üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı, basit usulde uygulanarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine
tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

3-Taksitle ödemede vade farkı uygulanacak mı?

18 aya kadar taksitle ödenebilecek. Azami 18 eşit taksitle ve 2 ayda bir taksit ödenerek yapılandırılabilecek. Taksit sayısına göre borca vade farkı uygulanacak:

6 eşit taksit için (1,05),

9 eşit taksit için (1,07),

12 eşit taksit için (1,10),

18 eşit taksit için (1,15)

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünecek.

4-Peşin ödemede usül nasıl olacak?

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın başına kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takip eden iki ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbeşi, Bağ-Kur’lular ve genel sağlık sigortası kapsamındaki borçlar için ise yüzde yüzü terkin edilecek.

Örnek 1- 2.200 TL Bağ-Kur prim aslı borcu bulanan kişi bunu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde SGK ya başvurması ve 4 ay içinde ödemesi halinde bu ana borca ilişkin gecikme zammı ve cezasının tamamı terkin edilmiş olacak.

Örnek 2- 11.400 TL prim aslı ve 3.000 TL gecikme cezası ve zammı borcu bulanan işveren bu borcundan 14.400 TL yi peşin öderse borcu 11.850 TL ye düşecektir.

5-Yapılandırılan borç hangi şartlarda bozulacak? İşverenler veya ilgililerce yapılandırılan borç bir takvim yılı içerisinde 2 den fazla taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma geçersiz olacak. Örnek- 15.000 TL borcunu 6 taksitle ödemek isteyen işveren bir takvim yılında 2 den fazla taksidini ödemez ise bozulacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

SGK’nın, sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, tarım işçilerinin prim borçları, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ-Kur emeklilerinin sosyal güvenlik destek primi, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları, SGK’nın fazla ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, GSS kapsamında tahakkuk etmiş prim alacakları yapılandırılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.