İş Bankası Memur Ve Güvenlik Alacak

ERKEK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM SINAVI

BAŞVURU BİLGİLERİ

(11 EYLÜL 2014 VE İZLEYEN GÜNLER)

Bankamız Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde görevlendirilmek üzere sınavla Erkek Özel

Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav 11 Eylül 2014 Perşembe ve izleyen günlerde yapılacak olup alım sürecinin

tüm aşamaları sonucunda başarılı bulunan
adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda

aşağıda yer alan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK İLLER

İSTANBUL ŞEHİR İÇİ

İşe Alım Süreci

Özel Güvenlik Görevlisi alım süreci

 Başvuru

 Dikkat Testi ve Çalışma Stilleri Envanteri

 Mülakat

 Belge hazırlama

aşamalarından oluşmaktadır.

Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Özel

Güvenlik Görevlisi pozisyonunda görevlendirilecektir.

Başvuru

Sınava başvurular 08 Eylül 2014 tarihi saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr

adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel

Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü

aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen

başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru

yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı

olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti

gönderilecektir. 2

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta

adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun

alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında

bırakılacaklardır.

Sınav

Sınav Yeri

Sınav İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi

Sınav 11 Eylül 2014 ve izleyen tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 09 Eylül 2014 tarihinde saat 18:00’den itibaren İş

Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten

itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları

doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama

süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun

bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 11 Eylül 1986 ve sonrasında doğmuş olmak.

 Askerlik görevini tamamlamış olmak.

 Geçerlilik süresi 11.09.2015 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi

Sertifikasına sahip olmak.

 Daha önce Bankamızca yapılan Özel Güvenlik Görevlisi, Şoför, Takip Memuru veya

Operasyon Elemanı (Operasyon Destek Elemanı) Alım Sınavlarından birinin mülakat

aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

 Önlisans, lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak.3

 Boyu en az 175 cm. olmak.

 Kamu haklarından yoksun bulunmamak, affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir

suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak.

 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. (İşe alım

aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile

belgelenecektir.)

 Alım yapılacak ilde ikamet ediyor olmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.