İstanbul Adalar SYDV Personel Alımı

İstanbul Adalar SYDV Personel Alımı 2014

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Son Başvuru : 29.08.2014
 İl İSTANBUL İlçe ADALAR Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama - Windows,Microsoft Ofis,Excel,World,Power Point,İnternet kullanabilmek.
- En az B tipi sürücü belgesine sahip olmak
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- GENEL ŞARTLAR -T.C.vatandaşı olmak. -Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. -18 yaşını bitirmiş,35 yaşını doldurmamış olmak. -Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak. -Kamu haklarından mahrum bulunmamak. -Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,devlete karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak. -Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak. -Personel alımında ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 Lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü KPSSP3 türünde en az 60 puan almak. -Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık yada sakatlık ile özrü bulunmamak. -Mülakata,özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSSP3'ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 5(Beş) katı kadar aday çağrılacaktır. ÖZEL ŞARTLAR -4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak. -Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. -İlan tarihi itibari ile vakfın bulunduğu ilçe sınırları içersinde ikamet ediyor olmak sonra da ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve özrü bulunmamak. -Tercihen bilgisayar programlarını kullanabilmek.(Windows,Microsoft Ofis,Excel,World,Power Point,İnternet) -Tercihen en az B tipi sürücü belgesine sahip olmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.