Kadıköy Belediyesi Eleman Alımı

Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 SIRA NO UNVANI SINIFI Adedi EĞİTİM DURUMU 1 Tekniker T.H 1 Meslek Yüksek Okullarının Makina Bölümünden mezun olmak 2 Tekniker T.H 1 Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoloji Bölümünden mezun olmak ARANAN DİĞER ŞARTLAR1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.2 Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.3 Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.4 İstanbul İli Kadıköy İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.) 5 Görevinin getirdiği yazılım programını bilmek.BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:1 Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi2 Nüfus cüzdan fotokopisi3 Yerleşim yeri belgesi4 Özgeçmiş5 Sağlık raporu6 Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge7 2 adet vesikalık fotoğraf8 Adli sicil belgesi9 657 Sayılı D.M.K. ‘nun 48/A 5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı BAŞVURU:Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 22/08/2014 Cuma günü saat 17:00'a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. SINAV: Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü sınav Tarihi: 27/08/2014 Saat 14:30) Aykurt NUHOĞLU Belediye Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.