Adalet Bakanlığı 3912 Memur Alacak

 Adalet bakanlığı 6 Şubat son başvuru tarihi olan Zabıt katibi alımlarında sona gelindi. Buna göre toplamda 3912 yeni personel alımı yapılacak. Adalet bakanlığında Zabıt katibi olmak isteyen arkadaşlar başvuru formuna ve ilan tam metnine aşağıda ulaşabilirsiniz. isbasvurusu.org olarak Adalet bakanlığının ilanını bekleyen binlerce iş arayan yada işini değiştirmek isteyen memur adayları olduğunu biliyoruz. Şimdi gelin beraber Adalet bakanlığı ilanına göz atalım.

ADALET BAKANLIĞI 2015 ZABIT KATİBİ ALIMI DETAYLARI 
memur alımı
Adalet bakanlığı memur alımı

 Adalet bakanlığı ilanına buradaki bağlantımızdan ulaşabilğiniz gibi başvurular başladığında anında yapabileceğiniz bir forma da ulaşabilirsiniz.

İLÂN

Adalet Bakanlığından

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli
ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 3.606 sözleşmeli zabıt

katibi,

b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–13

dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 306 kadrolu zabıt kâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak

kaydıyla alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2014 yılı Kamu

Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans

mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve

daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı

Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki

şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde

657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-

2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak

1979 ve sonrası doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş

olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer

lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede

sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.