Merkez Bankası Sekreter Alımı İlanı

 Merkez Bankası sekreter alımı için bugün bir ilan yayınlamıştır. Merkez bankası sekreterlik başvurusu yapmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki detayları inceleyerek sınav başvurusu yapabilirsiniz. Merkez bankası Ankara ve İstanbul birimleri için alımı yapacağı sekreterlerde bazı şartlar aramaktadır. Sadece Önlisans mezunu arkadaşların başvuru yapabileceği sınav için KPSS sınavından 70 ve üzeri puan almış olma şartı aranmaktadır. Merkez bankası Sekreter alımına başvuru yapmak isteyen arkadaşlar 02.03.2015 tarihine kadar Merkez bankası internet sitesinden sınav başvurusu yapabilirler. isbasvurusu.org sitemizdeki diğer memur alımı ilanlarını inceleyebilir, geçen hafta yayınladığımız Merkez bankası memur alımı ilanımıza da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SEKRETER ALINACAKTIR


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara ve İstanbul birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Sekreter alınacaktır.
merkez bankası iş ilanları
Merkez Bankası Sekreter Alımı

1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
-Önlisans programlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden mezun olmak (Lisans mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir),
-2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 70 ve üzerinde KPSSP93 puanı almış olmak,
-İngilizce bilmek, [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 veya Test of English as a Foreign Language Intemet-Based Test (TOEFL-IBT)'ten en az 84 puan almış olmak],
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (02.03.1985 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.),
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartlan taşımak.
SINAVLAR
Koşulları taşıyan adaylar KPSSP93 puanlarına göre sıralanacak, puanı en yüksek olan 15 aday (15'inci adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık; güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi; mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönlerinden komisyon üyeleri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 (yetmiş)'in altındaki adaylar başarısız sayılırlar. Adayların KPSS puanı ile mülakat puanlarının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır.
Sınavlara İlişkin Duyurular
Mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçlan Bankamız internet sitesi (www.tcmb-gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasında ilan edilecektir.
2- BAŞVURU
a)Başvuru Tarihleri ve Şekli
Adaylar başvurularını 16.02.2015 tarihinden 02.03.2015 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
b)Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
-Fotoğraf
-Diploma
-Yabancı Dil Belgesi (TOEFL ve e-YDS sonucu beyan edilmesi halinde) ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.