TBMM Memur Alımı İlanı

 Türkiye Büyük Millet Meclisi toplamda 69 yeni memur alımı için ilan yayınlamıştır. Yazılı ve sözlü sınav ile memur alımı yapacak kurum başvuru süresini 3 Nisan tarihinde bitirecektir. TBMM iş başvurusu yaparak sizde memur olma şansı yakalayabilirsiniz. KPSS sınav puanı sıralamasına göre TBMM sınavına davet edilecek memur adayları için ilan metnini aşağıda yayınlıyoruz.

TBMM MEMUR ALIMI İŞ BAŞVURUSU
iş başvurusu
TBMM memur alımı

İlginizi Çekecek:
YSK memur alımı ilanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.
1 – SINAV ŞEKLİ
Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.
Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.
2 – ARANAN ŞARTLAR
Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar için belirtilen şartları taşımaları,
c) İlanda belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları,
gerekmektedir.
3 – BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular 23.03.2015 tarihinde başlayıp 03.04.2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Başvurular, http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak,
istenilen belgelerle birlikte;
Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar / ANKARA adresine,
Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4 – SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
a) Aday Başvuru Formu.
b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği (Mesleki eğitim gerektiren kadrolara başvuruda bulunacak lisans mezunu adaylar meslekleriyle ilgili diplomalarını da ibraz etmek zorundadır.)
c) KPSS puanını gösterir belge.
d) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş.
e) Kadrolar itibarıyla aranan şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler.
Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5 – SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI
Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.
Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.
Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.