TRT Personel Alımı İlanı Yayınladı

 TRT personel alımı yapmak için yeni bir ilan yayınladı. Aşağıda alınacak personellerin kadro dağılımları ve aranan şartlara ulaşabilir hemen sınav başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. TRT iş başvurusu yaparak sizde memur alımlarından yararlanabilir bu köklü kamu kuruluşunda iş olanaklarına ulaşabilirsiniz. TRT iş ilanlarını isbasvurusu.org sitemizde yayınlamaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI
memur alımı
TRT memur alımı ilanı
KKK personel alımı ilanı
Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı şekilde genel duyurulu giriş sınavı yapılmak suretiyle Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler dallarında, ekli listelerde yer
alan 144 adet Stajyer Ses ve Saz Sanatçıları ile 6 adet Tonmayster kadro unvanlarında personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1-Türk vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-18 yaşını tamamlamış olmak,

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.