Hava Kuvvetleri en az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Yapacak

 Hava kuvvetleri komutanlığı sözleşmeli er ihtiyacı için en az ilköğretim mezunu personel alımı yapacaktır. Hava kuvvetleri iş başvurusu yaparak sizde şanlı ordumuzun bir neferi olabilir kaliteli ve yüksek maaşlı bir iş sahibi olabilirsiniz. Özel sektörde bilindiği üzere ilkokul mezunlarına iş çok zor bulunmaktadır. Hava kuvvetleri sözleşmeli er alımlarında tüm tabuları yıkarak ilkokul mezunu iş arayan arkadaşlara da şans vermektedir. isbasvurusu.org sitemizde askeri ilanları yayınlamaya devam edeceğiz.

Burada İş Garanti... http://tikl.at/8wYj3h

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU
iş başvurusu
Hava Kuvvetleri Er Alımı


2015 / 2
BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 - 02 EYLÜL 2015
(Saat:08.00)
BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az ilköğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olup, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar),
c. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (TABLO-1)'de belirtilen Birlik Komutanlıklarından olumlu nitelik belgesini almış olmak,
ç. Boy-kilo oranları için (TABLO-2)'de belirtilen oranlarda
olmak, (Ölçümler ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),
d. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebep olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
e. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahküm olmamak,
f. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm olmamak,
g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
ğ. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,
h. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,
ı. Askeri hastanelerden "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almış olmak,
i. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak.

NOT 1: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
NOT 3 : Sözleşmeli er olabilmek için askerliği yapma şartı aranmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.