Şeker Kurumu Personel Alımı İş Başvurusu

memur alımı
Şeker Kurumu Personel Alımı İlanı
 Türkiye Şeker Kurumu personel alımı yapıyor. Şeker kurumu iş başvurusu yaparak sizde aşağıdaki detaylar doğrultusunda bu kamu kurumunda çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Şeker Kurumu uzman yardımcısı kadroları için alımını yapacağı personellerde bazı özel şartlar aramaktadır. Başvuru yapmak için KPSS 70 puan isteyen Şeker kurumu detaylarına hemen aşağıda ulaşabilirsiniz.

T.C. ŞEKER KURUMUNA UZMAN YARDIMCISI ALIMI İŞ BAŞVURUSU


Bu ay personel alımı yapacak kamu kurumları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği çerçevesinde boş bulunan Uzman Yardımcısı kadrolarına 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, Kurumumuz bünyesinde
işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 5 adet uzman yardımcısı personel alımı yapılacaktır. Söz konusu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL ŞARTLAR

1)Türk Vatandaşı olmak,

2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5)Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak,

6)Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN

1)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme Bölümü ve/veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,

2)18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3)KPSS sınavında KPSS-27 puan türünde, 2013 ve/veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN

1)Mühendislik Fakülteleri'nin Kimya Mühendisliği ve/veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,

2)18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3)KPSS sınavında KPSS-3 puan türünde, 2013 ve/veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak.

Genel ve özel şartlara uygun olan adayların başvurularını, 02/06/2015 tarihi itibariyle İŞKUR üzerinden, www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.