Tübitak Bilgem Personel Alımı İş Başvurusu

 Tübitak Bilgem projesi kapsamında personel alımlarına devam ediyor. isbasvurusu.org sitemizde daha önce de yayınladığımız TÜBİTAK iş ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 13 Temmuz tarihinde son bulacak başvurular sonucunda 74 kişilik personel alımı yapılacaktır. Farklı kadrolardaki personel alımları için TÜBİTAK farklı şartlar belirlemiştir.

TÜBİTAK BİLGEM ELEMAN ALIMLARI İŞ BAŞVURUSU
iş başvurusu
TÜBİTAK bilgem iş başvurusu


ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Herhangi bir kamu hakkından yasaklanmamış olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,
e) AR-GE Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak

Yukarıdaki Genel Şartları taşıyorsanız kadrolarda aranan özel şartlara bakmanız gerekmektedir. TUBİTAK Ar-Ge Personeli alımından yararlanmak ve İş Başı yapmak istiyorsanız alt kısımda belirtilmiş olan ilanın tam metnine bakabilir inceleyebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.