Kalkınma Ajansı İçin 18 Kişi Aranıyor

 Kalkınma ajansları istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Ahiler kalkınma ajansı iş başvurusu yaparak size 18 kişi arasına girebilir güzel bir sahibi olabilirsiniz. Ahiler kalkınma ajansı personel alımlarında özellikle seyahat engeli olmayan 15 uzman, 1 denetçi ve 2 destek personeli aramaktadır. isbasvurusu.org olarak gerek memur alımlarını gerekse kamu özerk personel alımlarına iş arayan arkadaşlar için yayınlamaya devam edeceğiz. Gelin beraber Ahiler kalkınma ajansı personel alımı detaylarını inceleyelim.

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
personel alımı
Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı

PTT 990 Personel Alımı Yapacak

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dahilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve
gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 15 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 2 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaklardır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN TARİHİ

06.08.2015

BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

07.09.2015-05.10.2015

(09:00-18:00)

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

19.10.2015

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

02-03-04-05.11.2015

BAŞVURU VE SINAV YERİ

Ahiler Kalkınma Ajansı

Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 57

50100 Merkez / NEVŞEHİR

Tel: 0384-214-36-66 - Faks: 0384-214-00-46

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

www.ahika.gov.tr

NOT: Ajans, herhangi bir sebep ile web sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve sözlü sınav tarihlerini yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

1- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek,

e)Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2.UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1.KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

2.1.1.Uzman personel için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.1.2.Son başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)'nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

2.1.3.KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (Seksen) puan almış olmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.