5 Bin Özel Harekat Polisi Alımı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

 5 Bin özel harekat polisi alımı ile ilgili düğmeye basıldı. Polis akademisi POMEM başvuru kılavuzu yayınlayarak 5 bin özel harekat polisi alacak. Özel harekat polisleri ne iş yapar, özel harekat polisleri ne kadar maaş alır, özel harekat polisleri nerede görevlendirilir gibi sorularınıza burada yanıt vereceğiz. Sitemizde yayınladığımız 5 Bin özel harekat polisi alımı haberinin ardından harekat polisi alımı kılavuzunu da sizlere sunuyoruz. Polis akademisi özel harekat polisi alımlarındaki en önemli şartlardan birisi KPSS sınavından 50 puan almış olmak.
is-basvurusu
5 Bin Özel Harekat Polisi Kılavuzu

POMEM ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT: BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

(Tüm adayların bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri adayların yararına olacaktır.)

15.DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİMLERİ İÇİN KONTENJAN DURUMU

15.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, sadece Özel Harekat branşında polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (5000) erkek, aday asıl olarak
alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri :30 Eylül 2015 - 9 Ekim 2015

Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri :2 Ekim 2015 saat:09:00'dan 9 Ekim 2015 saat:17:00'a kadar.

Adayların Sınav Yeri ve Tarihlerinin

İnternetten İlan Edilmesi :12 Ekim 2015 (https://sinav.pa.edu.tr)

Adayların Başvuru ve Sınav Merkezlerine

Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday

Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri :15 Ekim 2015 - 27 Ekim 2015 tarihleri arasında

Sınav Sonuçlarının İlanı :(https://sinav.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) TABAN PUANI

2014-2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (50,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocukları için 2014-2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (40,000) taban puanı almış olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE HESAP NUMARASI

BAŞVURU ÜCRETİ : 50 (Elli Türk Lirası)

YATIRILACAĞI BANKA : Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/Ankara

HESAP NO (iban) : TR 53 0001 2009 3850 0080 0000 15

ALICI : Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/Ankara TR 53 0001 2009 3850 0080 0000 15 iban numaralı hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbankası Şubelerinden ve Halkbankası ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

(HALKBANKASININ İNTERNET BANKACILIĞINDAN VE DİĞER BANKALARIN, İNTERNET BANKACILIĞI VE ATM'LERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.)

UYARI: Emniyet Teşkilatı Personelinden Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

GİRİŞ

Bu kılavuz Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını içermekte olup, yalnızca internet üzerinden www.pa.edu.tr ve https://sinav.pa.edu.tr adreslerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.

15. Dönem olarak POMEM'lerde Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere alınacak adayların başvuru-seçme ve değerlendirme sınavları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda değiştirilebilir.

15.Dönem olarak Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere POMEM'lere alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda konu Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

POMEM'lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı aydır.

POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

15.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak (5000) erkek öğrenci sadece Özel Harekat branşında polis memuru olarak yetiştirilecektir.

ÖĞRENCİ KAYNAKLARI

POMEM'lere, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN)

15.Dönem olarak POMEM'lere (5000) Erkek, aday alınacaktır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından

kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

(2014-2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (50,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c)

bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2014-2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (40,000) taban puanı almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek .... adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiştir.

"Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde , ............olacaktır."

"Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Santral :(312) 462 86 49 - (505) 318 85 00

PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü :(0312) 462 87 16-17

Faks : (0312) 462 87 29

Adres : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM

Şube Müdürlüğü PK:06834 Gölbaşı/ANKARA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.