Tarım Kredi Memur Alımı İlanı Yayınladı

 Tarım kredi kooperatifleri birliği ihtiyaç duyduğu kadrolarda yeni memur alımları yapacak. Tarım kredi memur alımından yararlanmak isteyen özellikle üniversite mezunu memur adaylar aşağıdaki detayları ve başvuru şartlarını son başvuru tarihine kadar inceleyip giriş başvurusu yapabilirler. Tarım kredi kooperatifleri yoğunluğu bakımından yüksek olmasına rağmen çalışma şartları ve maaş bakımından da memnun edecek düzeydedir. Tarım kredi İzmir bölge birimlerinde görevlendirmek üzere alımı yapılacak memurlarda aranan şartlara ve kadrolara gelin beraber göz atalım.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ALINACAK PERSONEL KADROLARI


- Kooperatif Görevlisi.
- Ziraat Mühendisi.
memur-alimi
Tarım Kredi Memur Alımları

PERSONELLERDE ARANACAK ŞARTLAR


- T.C vatandaşı olmak,
- 30.10.2015 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikten muaf olmak,
- Kamu haklarından muaf olmamak,
- Taksirlik suçlardan da olsa hapis cezası almamış olmak,
- Yurdun her yerinde çalışabileceğine dair sağlık raporu ilk aranan şartlardandır.

BAŞVURU

15.09.2015 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 30.09.2015 Çarşamba günü saat 18.00'e kadardır. İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak "İş Talep Formunun “ her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak
doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını İzmir Bölge Birliğine yapabileceklerdir, İzmir Bölge Birliği dışındaki Bölge Birliklerimiz başvuru kabul etmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Diploma,
- Kendisinin veya ailesinin son 6 aydır, İzmir Bölge Birliğine bağlı illerden birinde (İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli) ikamet ettiğini gösterir muhtarlıktan alınacak belge,
- 2 adet yeni tarihli vesikalık,
- Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olduğunu gösteren belge,
- Varsa iş deneyimleri belgeleri ilk istenen belgelerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.