Deniz Kuvvetleri Bay-Bayan Subay Alımı İş Başvurusu

 DKK yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bay ve bayan subaylar alacak. DKK subay alımı başvuru detayları ve tarihlerine aşağıda ulaşabilir sizde şanlı Türk ordumuzda görev alabilirsiniz. Sözleşmeli kadrolar için personel alımı yapacak Deniz Kuvvetleri ilana son başvuru tarihi olarak 15 Kasımı göstermektedir. Deniz Kuvvetleri personel alımında Lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır. Sitemizde bulunan Askeri ilanları takip ederek sizde ordu mensubu olabilirsiniz.

DKK BAY BAYAN SUBAY TEMİNİ EKİM KASIM DÖNEMİ BAŞVURULARI
dkk-personel-alimi
Deniz Kuvvetleri Subay Alımı


(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri 6/17 tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkum olmamak.

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak.

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Adayların alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan en geç Haziran 2016 dönemine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak,

(5) Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

YAŞ KRİYERLERİ

♦ Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar),

♦ Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlardan veya beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla lisans eğitimi almış (sınıfta kalanlar hariç) olanlar için 32 yaşından büyük olmamak, (01 Ocak 1983 ve sonra doğanlar)

SAĞLIK KRİTERLERİ

(1) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlam raporu almak,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.