Tübitak Ar-Ge Personeli Alımı İş Başvurusu

 Türkiyenin araştırma geliştirme merkezi Tübitak ar-ge personeli alımı için ilan yayınlamıştır. Tübitak iş başvurusu yaparak Ankara merkezli iş olanaklarına ulaşabilir sizde bu kurumda çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Tübitak toplamda 10 kişilik personel alımı yapacak olup aşağıdaki şartları aramaktadır.
tubitak-is-ilanlari
Tübitak Araştırma Elemanı Alımı

TÜBİTAK GENEL BAŞVURU KOŞULLARI


a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

Ar-Ge Personeli İçin; 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝚤 𝑀𝑒𝑧𝑢𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 + 10.000 Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑦𝑒 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑆𝚤𝑛𝑎𝑣𝚤 𝑆𝚤𝑟𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 ≥ 3,20

Teknik ve Destek Personeli İçin; 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝚤 𝑀𝑒𝑧𝑢𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 + 10.000 Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑦𝑒 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑆𝚤𝑛𝑎𝑣𝚤 𝑆𝚤𝑟𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 ≥ 3,0

(Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.)

f) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olacak adayların son 1 (bir) ay içinde alınmış transkriptlerindeki not ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

i) Önlisans mezunu Araştırma Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formüle bakılmaksızın adayların 4,00 üzerinden en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

j) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. *** (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

 Bilgisayar Mühendisliği

 Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

 Yazılım Mühendisliği

 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Elektronik Mühendisliği

 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 Telekomünikasyon Mühendisliği

 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

 C/C++ gibi programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

 Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,

 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgili olmak,

 Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) için yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Temel SQL bilgisi sahibi ve veri tabanı uygulamaları geliştirmiş olmak gibi niteliklerdir.

Başvurular, TÜBİTAK’ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi departmanın resmi internet web sayfası sitesi adresi olan www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinde “Kariyer” bölümündeki “İş Olanakları” sekmesindeki iş başvuru formu doldurularak tamamlanacaktır. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2016 olarak belirtilmiştir. Başvuruların son başvuru tarihi gününe kadar en geç saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Alınacak personel unvanlarını, kadrolarını ve alınacak personeller için TÜBİTAK’ın aradığı özel nitelikleri görmek için ilanın tam metnine göz atabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.