Kamu Gözetimi Kurumu Sınav İle Denetçi Alacak

 Kamu gözetimi kurumu denetçi alımı için sınav düzenleyecektir. Sizde denetçi olmak için aşağıdaki şartları yerine getirebilir KGK sınavına katılabilirsiniz. Denetçilik sınavına daha önce de olduğu gibi KGK internet sitesi üzerinden başvuru yapılacaktır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçilik Sınavı için ilana çıktı. Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 7 Mart 2016 tarihinde başlayıp 18 Mart 2016 tarihinde saat: 17.00 de sona erecektir. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

kgk-is-ilanlari
Kamu Gözetimi Kurumu Denetçi Alımı

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden
itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

Sınava; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 15 Mayıs 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.