Üniversite İçin Sağlık Personelleri Alımı Yapılacak

 Kayseri Erciyes üniversitesi sağlık personeli alımı için ilan yayınlamıştır. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi için memur ve hemşire alımı yapılacaktır. İki ayrı kadro için farklı şartlar arayan kurumun ilan detaylarına hemen aşağıda ulaşabilir sizde iş başvurusu yapabilirsiniz. Üniversite personel alımlarında KPSS şartı aramaktadır. Dilerseniz gelin beraber inceleyelim personel alımı şartlarını.

Hemşire Alımı Kriterleri

– Üniversitelerin 4 yıllık Lisans eğitimi veren Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

– En az 1 (bir) yıl süre ile hemşire olarak çalışmış olmak ve bu süreyi sigorta belgesi ile belgelendirmek.

– Sağlık Bakanlığı onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen En az 80 saat süreyle “Cerrahi Hastalarda Zor Havayolu Yönetimi ve Postoperatif Bakım” sertifikasına sahip olmak.

saglik-personeli-is-basvurusu
Üniversite Personel Alımı

Sağlık Personeli Alımı Koşulları

– Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Teknisyenliği
bölümünden mezun olmak.

– Üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl süre ile anestezi teknisyeni olarak çalışmış olmak ve bu süreyi sigorta belgesi ile belgelendirmek.

– Sağlık Bakanlığı onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen En az 80 saat süreyle “Cerrahi Hastalarda Zor Havayolu Yönetimi ve Postoperatif Bakım” sertifikasına sahip olmak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Hemşire pozisyonu için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Diğer Sağlık Personeli pozisyonu için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi,

2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi ya da barkodlu internet çıktısı,

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi,

5- Fotoğraf (1) adet,

6- Aranılan Nitelikteki Sertifikanın aslı ve fotokopisi,

7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge. 8-İş talep formu gibi belgelerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.