Dışişleri Bakanlığı Mütercim ve Tercüman Sınavi İlanı

 Dışişleri bakanlığı 2016 memur alımı ilanlarına sınav duyurusunu ekledi. Mütercim ve Tercüman alımı için sınav düzenleyecek bakanlık ilanına hemen aşağıda ulaşabilirsiniz. Sınavın yazılı aşamasının ise 4 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşeceği belirtilmiştir. Sitemizdeki memur alımı kategorimizi takip ederek sizde kamuda iş olanaklarına ulaşabilirsiniz.

disisleri-memur-alimi
Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI


(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak;

(2) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;

(3) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, Arap, Rus Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya Rusça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak;

(4) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2014 veya 2015 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2014, 2015 veya 2016 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak.

(5) Sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(6) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvuruları, 16 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak ve 26 Mayıs 2016 tarihinde saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) 2014, 2015 veya 2016 yıllarına ait e-YDS/YDS sonuç puanının beyanı (İngilizce veya Fransızcadan sınava girecek adaylar için en az “85” puan; Almanca, Arapça veya Rusçadan sınava girmek isteyenler için ise en az “C” düzeyinde ).

1 yorum:

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.