Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı İlanı

 ETK Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yayınlamış olduğu ilan ile memur alımı yapacağını duyurmuştur. 2016 Memur alımı ilanlarına yeni bir sekme ekleyen kurum uzman yardımcısı kadroları için personel alımı yapacaktır. KPSS şartı ile memur alımı yapacak kurumun diğer başvuru şartlarına hemen aşağıda ulaşabilirsiniz.

-8 ve 9. dereceden toplam 65 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

etk-is-basvurusu
ETK Memur Alımı

– Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan
almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

ETK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

– 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 16/05/2016 tarihinde başlayıp 03/06/2016 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir. Adayların,

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.) İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüm bunların yanı sıra sınav yeri ve tarihi, sınavın konusu ile değerlendirilmesi ve  hakkında diğer hususlar konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olmak için ilanın tam metnini okuyabilirsiniz. Bunun yanı sıra başvuru esnasında başvuru koşullarını göz önünde bulundurmanız da ilanın neticesi açısından önemli bir durumdur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.