Gemi Adamı İş İlanları, Maaşları ve Başvurusu

 Gemi adamı olarak denizde çalışmak isteyenler için gemi adamı ne iş yapar, ne kadar maaş alır ve nasıl başvuru yapar gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Sizde burada Gemi Adam iş başvurusu yapabilirsiniz.

gemiadami-is-ilanlari
Gemiadamı Olmak

Deniz iş kanununa göre bir hizmet aktine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere gemiadamı denir. Bu tanımdan yola çıkarak gemi üzerinde bulunan insanlar yolcular hariç gemiadam olarak adlandırılır.

Gemiadamı olma şartları nelerdir?
T.C. vatandaşı olmak,
Gemiadamı yönetmeliğine uygun yeterlilik derecesine sahip olmak,
Sağlık durumunun deniz hizmetlerinde çalışmasına engel durumunun olmadığını belgelemek,
5237 sayılı TCK'da yer alan örgüt faaliyetlerinde
bulunmamak.
Gemi kaptanı olmak isteyen hatta uluslararası gemi kaptanlığı için yukarıdaki maddelere ek olarak bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ek olarak, taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırından fazla süreli hapis cezası veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terörün finansmanı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak gerekir.


20 YIL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLABİLİRSİN.Gemi Adamları Ne Kadar Maaş Alır?

gemiadam-olmak
Gemiadamı Maaşları


Yukaıdaki ücretler dolar kurundan dolayı ülkemiz şartlarında çok iyi görünmektedir. Gemi adamlar Türk lirası ile en az 7 bin TL maaş alabilmektedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.