Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Memur Alımında Son Gün

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanına başvurularda sona gelindi.

EV ALACAKLAR BU FIRSAT SİZE HEMEN TIKLAYIN

Alınacak personeller, sözlü sınav sonucuna göre alınacak. Sözlü sınava girecek adayların bazı şartları taşımaları isteniyor.  Sözlü sınava katılabilmek için Türk vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca atamaları yapılanlardan başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

 Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal
işlem yapılacaktır. Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Başvuru esnasında adaylardan; Personel Alımı Başvuru Formun, Beyan Belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Özgeçmiş (CV), Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği, Diploma Örneği veya Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge istenilecek.

Başvuru İşlemi:

* Başvurular bugün (22 Mayıs 2017) mesai bitimine kadar Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sınav Süreci:

* Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak

Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.