PTT Sözleşmeli Personel Yasasında Değişiklik

 24 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile PTT personel alımında aranılan genel şartlara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması eklendi.
2 Kişilik Sinema Bileti Oksijen Hesapta
BAŞVURU YAPMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN
Atamaların ve sözleşmelerin imzalanmasında yetkili olan 'Genel Müdür Yardımcıları' ibaresi yönetmelik değişikliği ile beraber yürürlükten kaldırılarak yerine 'Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başdenetçi, Müşavir ve Başmüdürler Yönetim Kurulu alanına Genel Müdür yardımcıları' ibaresi eklendi.

45 Yaş Şartı Kaldırıldı

"Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olup aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar, 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ve sayılan statülerde bulunmak kaydıyla kendi istekleri ile kumullarından veya PTT’den ayrılanlardan, PTT'de çalışmak
isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve ayrıldıkları kurumda veya kuramlarda en az iki yıl hizmetlerinin bulunması şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT'de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT’den ayrılan personel sayısının yüzde beşini geçemez."

Hizmet Yasağı Bölümünde Düzenlemeler Yapıldı

" Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları, bunların iştirakleri ile PTT Spor Kulübünün yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.

Yıllık İzinde Düzenlemeye Gidildi

Yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür. İzne esas hizmet yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında veya 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet ve aylıksız izin borçlanma süreleri ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.