ÖSYM KPSS Şartı Olmadan Memurlar Alacak

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı alım duyurusu yayımladı. Duyuru Devlet Personel Başkanlığı tarafından 09 Haziran 2017 tarihinde duyurulmuş olup, duyuru ile başvuruların da başladığı belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bünyesinde bulunan personel eksikliği için farklı bölümlerde toplamda 40 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak yerli uzman personel alımı yapıyor. Adaylar başvurularını gerçekleştirdikten sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan Giriş Sınavına katılarak, giriş sınavında başarılı olan adaylar ise kadroya alınacaktır.

GİRİŞ SINAVI İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı alım yapacağı 40 kişi için adayların sınava katılabilmeleri için mutlaka, kadro derecesine göre belirtilen yabancı dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisi olan ve Yabancı dil seviye tespit sınavı veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek, başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile alakalı bilgi ve
tecrübeye sahip olmak, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir ceza hükümlülüğü bulunmamak, Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir durum olmaması, askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmaması şartları aranacaktır.

 SÖZLÜ SINAV YAPILACAK!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı alım yapacak olduğu kadrolar için adaylara Giriş sınavı uygulayacaktır. Giriş sınavı, sözlü olarak 01 Ağustos 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Doğramacı Blv No:3 Bilkent/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

SINAVA BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar için başvurular başlamıştır. İlanın duyurusu ile yani 09 Haziran 2017 tarihi ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.