Tarım Kredi Memur Alımı Başvuru Sonuçları

 Tarım Kredi Kooperatifleri, 10 Mayıs - 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 490 personel alımı için başvuru aldı. İlana başvurular, 286 ön lisans mezunu Kooperatif Görevlisi ve 204 Ziraat Mühendisi kadrolarında alındı.

2 KİŞİLİK BEDAVA SİNEMA BİLETİ


HEMEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLA


Kimler Başvuru Yaptı ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan

Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmayan

Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olan

Kamu haklarından mahrum bulunmayan

Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet
, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymemiş olan

Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmayan

Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul eden adaylar başvuru yaptı.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek, İş talep formunda belirtilen yazışma adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak ve işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir. İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifa eden işten ayrılmaları halinde ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYIN.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.