KPSS 60 Puan İle Zabıta Arayan Belediye İlanı

 Belediyede zabıta memuru olmak isteyenler için son günlerde çokça ilan yayınlıyoruz. Devlet personel başkanlığı düşük KPSS puanı ile zabıta alımı ilanları ile dolu. Sizde zabıta iş başvurusu yapmak için aşağıdaki detayları inceleyebilir şartlara göz atabilirsiniz.

Zabıta İş İlanları


Devlet Personel Başkanlığı (DBP) üzerinden ilan yayımlayan Arnavutköy Belediye Başkanlığı en az 60 KPSS şartı ile zabıta memuru alımları
yapacağını açıkladı.

YAYIMLANAN İLAN DUYURUSU

"Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU TARİHLERİ
3 Aralık 2018- 7 Aralık 2018 (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.